Yield and physiological parameters of tomato under unconventional and conventional stimulants
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
366 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-10 15:33
SM ISO690:2012
PERES, C.; CAZACU, A.; BODALE, I.; MIHALACHE, Gabriela; TELIBAN, Gabriel-Ciprian; COJOCARU, A.; MUNTEANU, Nicolae; IUREA, Dorina; STOLERU, Vasile. Yield and physiological parameters of tomato under unconventional and conventional stimulants. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională. Ediţia V-a, 21-22 octombrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Print-Caro", 2019, p. 112. ISBN 978-9975-56-695-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia V-a, 2019
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
IV-a, Chişinău, Moldova, 21-22 octombrie 2019

Yield and physiological parameters of tomato under unconventional and conventional stimulants

DOI: https://doi.org/10.53040/9789975566957.106

Pag. 112-112

Peres C.1, Cazacu A.1, Bodale I.1, Mihalache Gabriela12, Teliban Gabriel-Ciprian1, Cojocaru A.1, Munteanu Nicolae1, Iurea Dorina3, Stoleru Vasile1
 
1 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi,
2 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
3 Institute of Biological Research, Iasi
 
Disponibil în IBN: 6 februarie 2020