Кризис в еврозоне: пример Греции
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
432 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-17 16:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.39 (79)
Internaționalism. Mișcări internaționaliste, obiective (96)
SM ISO690:2012
БРОЦКОВА, Катарина; ЛИПКОВА, Людмила. Кризис в еврозоне: пример Греции. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2019, nr. 2(14), pp. 18-27. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 2(14) / 2019 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Кризис в еврозоне: пример Греции

Criza din zona euro: exemplul Greciei

The crisis in the eurozone: the example of Greece

CZU: 327.39
JEL: F29, F36, K33

Pag. 18-27

Броцкова Катарина, Липкова Людмила
 
Экономический университет Братиславы
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2020


Rezumat

The paper analyzes the principles of using the common European currency, the causes, the course and the specificities of the debt crisis in Greece. Greece’s proposals to overcome the crisis are being explored, as well as the „Troika” - the EC, the ECB, the IMF - and foreign creditors approach on the issue of providing financial assistance to Greece and the options for resolving the crisis.

В статье рассматриваются принципы использования единой европейской валюты, причины, развитие и особенности долгового кризиса в Греции. Исследуются предложения правительств Греции и общественности по преодолению кризиса, а также подходы «тройки“ (ЕК, ЕЦБ и МВФ) в вопросе оказания финансовой помощи Греции и возможные пути решения финансого кризиса в стране.

Articolul abordează principiile utilizării monedei unice europene, cauzele, dezvoltarea și particularitățile crizei datoriilor din Grecia. Se explorează propunerile guvernelor Greciei și ale publicului de a depăși criza, precum și abordările „troicii” (CE, BCE și FMI) în ceea ce privește acordarea de asistență financiară Greciei și posibilele căi de rezolvare a crizei financiare din țară.

Cuvinte-cheie
Euro – common currency, crisis in the euro area, causes and the solution of the debt crisis in Greece,

Единая валюта евро, кризис еврозоны, особенности, причины и решения долгового кризиса в Греции,

moneda unică euro, criza din zona euro, caracteristici, cauze și soluții la criza datoriilor din Grecia