Utilizаrеа gluсосоrtiсоizilоr în реriоаdа асută а trаumаtismului са fасtоr dе risс реntru расiеnţii роlitrаumаtizаţi
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
108 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-04 21:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.71-001-085.357 (1)
Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor (222)
SM ISO690:2012
GRABOVSCHI, Ion; ARNAUT, Oleg. Utilizаrеа gluсосоrtiсоizilоr în реriоаdа асută а trаumаtismului са fасtоr dе risс реntru расiеnţii роlitrаumаtizаţi. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 37-39. ISBN 978-9975-149-46-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Utilizаrеа gluсосоrtiсоizilоr în реriоаdа асută а trаumаtismului са fасtоr dе risс реntru расiеnţii роlitrаumаtizаţi


CZU: 616.71-001-085.357
Pag. 37-39

Grabovschi Ion, Arnaut Oleg
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2019