Влияние городских сооружений на формирование прилегающих фитоценозов
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
392 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-16 16:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[574.4+711.6](478-21) (1)
SM ISO690:2012
ДРАГУЦАН, Игорь; КОЛОМИЕЦ, Ирина; ШКУРПЕЛО, Анатолий. Влияние городских сооружений на формирование прилегающих фитоценозов. In: Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică. 14 februarie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. "Impressum", 2019, pp. 78-84. ISBN 978-9975-3308-0-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Impactul antropic asupra calității mediului. 2019
Conferința "Impactul antropic asupra calității mediului."
Chişinău, Moldova, 14 februarie 2019

Влияние городских сооружений на формирование прилегающих фитоценозов


DOI: 10.53380/9789975330800.08
CZU: [574.4+711.6](478-21)
Pag. 78-84

Драгуцан Игорь, Коломиец Ирина, Шкурпело Анатолий
 
Институт Экологии и Географии
 
Disponibil în IBN: 17 noiembrie 2019


Rezumat

The influence of urban constructions of Orhei city on illumination level of adjacent phytocenoses was studied. It was established that increased shade of territory leads to shift of distribution maximum of concrete flora to arctic direction, distortion of seasonal aspects and changing demographic structure of dominant species populations.

Cuvinte-cheie
фитоценоз, солнечная радиация, спектральный состав, интенсивность, эволюция, адаптация, пигменты