Анализ рынка слияний и поглощений в России и за рубежом: ретроспектива и прогнозы
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
317 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-29 22:24
SM ISO690:2012
ИВАНОВ, Дмитрий. Анализ рынка слияний и поглощений в России и за рубежом: ретроспектива и прогнозы. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială. Ediția 14, Vol.1, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2019, pp. 165-170. ISBN 978-9975-3305-6-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 14, Vol.1, 2019
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 10-11 octombrie 2019

Анализ рынка слияний и поглощений в России и за рубежом: ретроспектива и прогнозы

ANALYSIS OF THE MERGERS AND ACQUISITIONS MARKET IN RUSSIA AND ABROAD: RETROSPECT AND FORECASTS

ANALIZA PIEȚEI DE FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII ÎN RUSIA ȘI PESTE HOTARE: RETROSPECTIVĂ PROGNOZE

JEL: G34

Pag. 165-170

Иванов Дмитрий
 
Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет
 
Disponibil în IBN: 23 octombrie 2019


Rezumat

Современная экономика глобализации создает предпосылки к интеграции, которые проявляются в консолидации капитала, появлению новых компаний и развитию рынка сделок слияний и поглощений (M&A). Однако макроэкономическая и политическая нестабильность накладывает свой отпечаток на рынок сделок M&A как на Западе, так и в России. Введение Западом санкций в отношении российских компаний и физических лиц диктует особые условия российcкому рынку M&A. В статье представлен анализ мирового и российского рынка M&A за период с начала 21 века по второй квартал 2019 года. Обозначены тенденции и перспективы развития рынков M&A.

The modern economy of globalization creates motives for integration realized in the consolidation of capital, the emergence of new companies and the development of M&A market. However, macroeconomic and political instability influences on Russian and Western M&A markets. Western sanctions against Russian companies and individuals dictates special conditions for the Russian M&A market. The paper presents an analysis of the global and Russian M&A markets for the period from the beginning of the century and the second quarter of 2019. Outlook of M&A market is expressed.

Economia modernă a globalizării creează motive de integrare realizate în consolidarea capitalului, în apariția de noi companii și în dezvoltarea pieței M&A. Cu toate acestea, instabilitatea macroeconomică și politică influențează piețele de M&A din Rusia și din Vest. Sancțiunile occidentale împotriva companiilor și persoanelor rusești dictează condiții speciale pentru piața rusă de M&A. Lucrarea prezintă o analiză a piețelor globale și ruse de M&A pentru perioada de la începutul secolului și al doilea trimestru din 2019. Sunt exprimate tendințele și perspectivele de dezvoltare ale pieței M&A.

Cuvinte-cheie
слияния и поглощения (M,

mergers and acquisitions (M,

fuziuni și achiziții (M