Colonelul (r) Constantin Manolache.cercetător, editor și enciclopedist
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
286 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-06 13:11
SM ISO690:2012
TOFAN, Eugenia. Colonelul (r) Constantin Manolache.cercetător, editor și enciclopedist. In: Revista Militară. Studii de securitate şi apărare. 2018, nr. 2(20), pp. 110-119. ISSN 1857-405X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Numărul 2(20) / 2018 / ISSN 1857-405X

Colonelul (r) Constantin Manolache.cercetător, editor și enciclopedist

The colonel (r.) Constantin Manolache.researcher, editor and encyclopedist


Pag. 110-119

Tofan Eugenia
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 23 august 2019


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-82956</doi_batch_id>
<timestamp>1632806471</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista Militară. Studii de securitate şi apărare</full_title>
<issn media_type='print'>1857405X</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<issue>2(20)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Colonelul (r) Constantin Manolache.cercetător, editor și enciclopedist</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Eugenia</given_name>
<surname>Tofan</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>110</first_page>
<last_page>119</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>