L'entropie vs les connotations réfractées
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
403 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-12 10:57
SM ISO690:2012
RUMLEANSCHI, Mihail. L'entropie vs les connotations réfractées. In: Traditie și inovare în cercetarea științifică . Ediția 7, 12 octombrie 2017, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2018, pp. 46-52. ISBN 978-9975-50-225-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7, 2018
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică"
Bălți, Moldova, 12 octombrie 2017

L'entropie vs les connotations réfractées


Pag. 46-52

Rumleanschi Mihail
 
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
 
Disponibil în IBN: 24 iulie 2019


Rezumat

Noţiunile de entropie şi conotaţie constituie faţetele aceleiaşi monede: nivelu-rile lor variază sincronic. Deși fenomenul de „conotaţie” este destul de bine studiat, există po-sibilităţi de a detecta aspecte neobservate încă, care, la analiză, se dovedesc a fi extrem de im-portante. Articolul e centrat pe studiul unui fenomen pe care l-am denumit „conotaţii refracta-te”. Studiul permite de a formula o concluzie de valoare pentru domeniul de comunicare: o se-rie de cuvinte stilistic nemarcate, în afara propriului potenţial informativ, a

Cuvinte-cheie
entropie, conotaţie, conotaţie refractată, competenţe enciclopedice, infe-renţă, legătură asociativă.