Implementarea metodelor de aplicare a trichogramma Evanescens pentru protecţia culturii de tomate
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
526 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-28 13:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
635.64:632.937./2 (1)
Plante de grădină. Grădinărit (711)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (999)
SM ISO690:2012
GAVRILIŢĂ, Lidia. Implementarea metodelor de aplicare a trichogramma Evanescens pentru protecţia culturii de tomate. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor, 27 septembrie 2013, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2013, Vol. 36 (2), pp. 196-200. ISBN 978-9975-64-249-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2), 2013
Simpozionul "Agricultura Modernă – Realizări şi Perspective"
Chișinău, Moldova, 27 septembrie 2013

Implementarea metodelor de aplicare a trichogramma Evanescens pentru protecţia culturii de tomate

CZU: 635.64:632.937./2

Pag. 196-200

Gavriliţă Lidia
 
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 21 iunie 2019


Rezumat

Implementations of the tehnologies for production and applicaton of the entomophage Trichogramma evanescens Westw. during the 2006-2008 were carried out under the laboratory conditions at the Institute for Plant Protection and Ecological Agriculture. Biological efficacy of Trichogramma evanescens with improved qualities on the tomatoes fields varied 81,0 to 88,3%, the degree of pest attack varied 4 to 8% in the variant with Trchogramma evanescens with common qualities varied 70 to 79,1%, the degree of pest attack varied 8 to 20% during the peniad of generations of development of noctuids complex. In control the degree of the noctuids complex attack was 40-71,0%. When compared the results of I and II variants and those of control by biological efficacy and of the degree of pest attack the difference is essencial.

Cuvinte-cheie
Trichogramma, grain moth, gamma-rays, biological indices, the types of Trichogramma, the biological effectiveness, integrated protection