Ştefan-Ioan Georgescu-Gorjean – “the constructor” of the endless column
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
19 0
SM ISO690:2012
MANOLEA, Gheorghe. Ştefan-Ioan Georgescu-Gorjean – “the constructor” of the endless column. In: Journal of Engineering Science. 2019, nr. 1, pp. 123-125. ISSN 2587-3474.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Science
Numărul 1 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Ştefan-Ioan Georgescu-Gorjean – “the constructor” of the endless column

Ștefan-Ioan Georgescu-Gorjean - "constructorul" columnului sfânt


Pag. 123-125

Manolea Gheorghe
 
University of Craiova
 
Disponibil în IBN: 8 mai 2019


Rezumat

When we talk about the “Endeless Column” or about the “Infinite Sacrifice Column” from Tg. Jiu, we think of Constantin Brâncuşi. When we talk about the “Endeless Column” or about the “Infinite Sacrifice Column”, we think that it is a work of art. In 2001, when we celebrated 125 years from C. Brâncuşi’s birth, UNESCO drew up a report in which it was stated: “The Endless Column is not only a masterpiece of the modern art, but it is also an extraordinary engineering work.” The one who pointed out the engineering characteristic of this work of art was Ştefan-Ioan Georgescu-Gorjan.

Când vorbim despre "Coloana fără sfârșit" sau despre "Coloana de sacrificiu infinită" de la Tg. Jiu, ne gândim la Constantin Brâncuși. Când vorbim despre "Coloana fără sfârșit" sau despre "Coloana de sacrificiu infinită", credem că este o operă de artă. În 2001, când am sărbătorit 125 de ani de la nașterea lui C. Brâncuși, UNESCO a întocmit un raport în care a fost declarat: "Coloana fără sfârșit nu este doar o capodoperă a artei moderne, ci este și o lucrare extraordinară de inginerie". Unul care a evidenţiat caracteristica inginerică a acestei opere de artă a fost Ștefan-Ioan Georgescu-Gorjan

Cuvinte-cheie
the Endless Column, constructor, Georgescu –Gorjan, Brâncuși,

Coloana fără sfârșit, constructor, Georgescu-Gorjan, Brâncuși