Retea de senzori pentru sisteme multi-agent bazate pe teoria jocurilor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
24 0
SM ISO690:2012
ABABII, Victor; SUDACEVSCHI, Viorica; BORDIAN, Dimitrie; DILEVSCHI, Sergiu; MUNTEANU, Silvia; SAFONOV, Ghenadie. Retea de senzori pentru sisteme multi-agent bazate pe teoria jocurilor. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor. Volumul I, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica UTM, 2017, pp. 66-68. ISBN 978-9975-45-544-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2017
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017

Retea de senzori pentru sisteme multi-agent bazate pe teoria jocurilor


Pag. 66-68

Ababii Victor, Sudacevschi Viorica, Bordian Dimitrie, Dilevschi Sergiu, Munteanu Silvia, Safonov Ghenadie
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2019


Rezumat

În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele proiectării unei reţele de senzori pentru aplicarea în sisteme multi-agent bazate pe modele matematice din teoria jocurilor. Topologia reţelei de senzori este formată din două sub-mulţimi de agenţi, care concurează între ele, în soluţionarea unei probleme de optimizare min/max pentru a obţine un profit maximal conform funcţiei ţintă. Problema de optimizare prezintă Echilibrul Nash, soluţia căruia este atinsă în raport cu numărul de agenţi implicaţi în rezolvarea problemei.

Cuvinte-cheie
Reţea de senzori, sistem multi-agent, calcul paralel, calcul concurent, decizii concurente, teoria jocurilor, Echilibrul Nash