Rolurile manageriale ale cadrului didactic
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
93 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-30 22:36
SM ISO690:2012
VINNICENCO, Elena. Rolurile manageriale ale cadrului didactic. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 17, Vol.1, 20 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, 2015, pp. 102-108. ISBN 978-9975-46-239-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 17, Vol.1, 2015
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului "
Chișinău, Moldova, 20 martie 2015

Rolurile manageriale ale cadrului didactic


Pag. 102-108

Vinnicenco Elena
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 1 martie 2019


Rezumat

Educational activity requires good management of all the constituent elements of activities to achieve objectives. Educational influence exerted by the teacher, determined according to the rules and regulations pedagogical school, involving a specific type of behavior it. Professor manager, exerting its function meets certain independent roles.