Диагностика вероятности банкротства предприятия (на базе SA "Tomai Vinex")
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
410 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.27.336.02(478-29) (1)
Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificare economică (282)
SM ISO690:2012
LEVIŢCAIA, Alla; CHIOSEA, Elena. Диагностика вероятности банкротства предприятия (на базе SA "Tomai Vinex"). In: Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации. Ediția 3, 7 decembrie 2017, Comrat. Comrat, Republica Moldova: Tipogr. "A & V Poligraf, 2017, pp. 271-275. ISBN 978-9975-3021-7-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3, 2017
Conferința "Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации"
Comrat, Moldova, 7 decembrie 2017

Диагностика вероятности банкротства предприятия (на базе SA "Tomai Vinex")


CZU: 338.27.336.02(478-29)
Pag. 271-275

Leviţcaia Alla, Chiosea Elena
 
Universitatea de Stat din Comrat
 
Disponibil în IBN: 1 februarie 2019