Musicosophia: un punto di vista dall’ oriente
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
456 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-04 08:44
SM ISO690:2012
GAGIM, Ion. Musicosophia: un punto di vista dall’ oriente . In: Artă şi Educaţie Artistică . 2010, nr. 1-2(14), pp. 5-12. ISSN 1857-0445.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Artă şi Educaţie Artistică
Numărul 1-2(14) / 2010 / ISSN 1857-0445

Musicosophia: un punto di vista dall’ oriente

Pag. 5-12

Gagim Ion
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 2 decembrie 2013


Rezumat

MUSICOSOPHIA (lat. musica „muzică”, gr. sophia „înţelepciune”) – „Înţelepciunea mu-zicii” - noţiune concepută, lansată şi materializată de muzicologul, filosoful şi omul de cultură George Bălan în activitatea sa teoretică şi practică. „Musicosophia” este: a) un concept filo-sofic asupra muzicii, tratată ca fenomen spiritual, cu valenţe supreme în edificarea fiinţei umane; b) un concept muzicologic care pune în evidenţă ascultătorul, pentru care şi este, în fond, creată muzica şi care este considerat „al treilea creator” al ei”. ”Musicosophia” funda-mentează statutul şi locul deosebit al ascultătorului în actul de comunicare muzicală, argu-mentând importanţa acestuia ca factor determinant în existenţa muzicii şi funcţionarea ei cultu-rală şi socială; c) un concept muzical-pedagogic, cu principii şi metodologie specifice, ela-borate de autor şi orientate spre formarea deprinderilor de audiere „activă”, „conştientă”, „cercetătoare”, „meditativă” a muzicii, conducând la receptarea profundă a mesajului artistic şi la aproprierea artei sunetelor sub aspect spiritual; d) o instituţie internaţională cu numele de „Musicosophia”, situată în orăşelul Sankt Peter din Ţinutul Pădurea Neagră, Germania. În anul acesta „Musicosophia” a împlinit 30 de ani de la înfiinţare. Anual instituţia organizează şi desfăşoară congrese internaţionale pe diferite meridiane ale globului. Între 25 – 30 iulie 2010 în oraşul Roncegno din Italia a avut loc Congresul al 19-lea Internaţio-nal al Musicosophiei, la care autorul acestor rânduri a participat cu o conferinţă teoretico-practică (discurs verbal audiţie), întitulată „Musicosophia, o privire de la Est”. Textul ce urmează are la bază această conferinţă.