Проблемы исследования копий в почерковедческих экспертизах
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
435 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-03 19:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.982 (46)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (877)
SM ISO690:2012
ДУДЧАК, Татьяна. Проблемы исследования копий в почерковедческих экспертизах. In: Legea şi Viaţa, 2018, nr. 12(324), pp. 45-47. ISSN 2587-4365.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 12(324) / 2018 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Проблемы исследования копий в почерковедческих экспертизах

CZU: 343.982

Pag. 45-47

Дудчак Татьяна
 
Национальный Центр Судебных Экспертиз при Министерстве Юстиции
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2018


Rezumat

Datorită utilizării tot mai răspândite a tehnicei de multiplicare de diferite tipuri, saturația fluxului de lucru cu copii a crescut semnificativ și continuă să crească. Volumul principal al documentelor copiate este creat prin metoda electrofotografică, imprimarea cu jet de cerneală este de o importanță mai puțin practică. În consecință, acest lucru a dus la creşterea numărului de solicitări către experții criminalilti care solicită examinări manuscriselor sau semnături făcute cu echipamentul de copiere și copiere. Pe exemple din practica experților au fost analizate principalele dificultăți cu care se confruntă experții în studierea imaginilor semnăturilor și a manuscriselor în copiile documentelor

Due to the ever-increasing use of copying equipment of various types, the saturation of the document circulation has grown considerably, and it continues to increase. Accordingly, this led to an increase in the number of requests to forensic experts to conduct research on handwriting or a signature made with copying equipment. On examples from expert practice were analyzed the main difficulties faced by experts in the study of images of signatures and handwritten notes in the copies of documents.  

Cuvinte-cheie
tehnica de multiplicare, copia obiectului manuscris,

semnătură, expertiză.