Suprimarea arhaismelor din structura frazeologismelor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
753 12
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-10 00:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'373.44'373.7 (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1464)
SM ISO690:2012
TRINCA, Lilia. Suprimarea arhaismelor din structura frazeologismelor. In: Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european, Ed. Ediţia a X-a, 20 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Filologie, 2017, Ediția 10, pp. 168-175.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10, 2017
Conferința "Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european"
Ediţia a X-a, Chișinău, Moldova, 20 octombrie 2016

Suprimarea arhaismelor din structura frazeologismelor

CZU: 811.135.1'373.44'373.7

Pag. 168-175

Trinca Lilia
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 
 
Disponibil în IBN: 10 septembrie 2018


Rezumat

Pentru multe expresii ce au o existenţă îndelungată în limbă (uneori de-a lungul veacurilor), acumularea în structura lor a diverselor tipuri de arhaisme devine un indiciu al frazeologizării lor, precum şi un criteriu ce ar permite distingerea acestora de îmbinările libere de cuvinte. Prezenţa elementelor arhaice, deşi contribuie la solidificarea relaţiilor de structură în cadrul îmbinărilor stabile de cuvinte, nu explică motivele apariţiei frazeologismelor. Mai degrabă, ele reprezintă o mărturie că această îmbinare a devenit una stabilă de mult, că elementele ei componente au reuşit „să se învechească” şi „să rămână în urma” evoluţiei sistemului lexical, fonetic sau gramatical.

Characteristic feature of phraseological units is that just like language in general, they are in a perpetual evolution, which involves, in some cases, preserving some archaic elements in their structure. However, the tendency to substitute/ „upgrade” the archaisms that are component parts of phraseological units is rather intense. Conclusive evidence in this regard are the phraseological units in which the archaic element was replaced by its newer synonym, which, as a consequence of competition, removed the former from circulation. The fact that the lexical system of a language influences the structure of phraseological units serves as evidence that the component elements of phraseological units (including phraseological units that contain archaic elements) maintain their ties with the lexical system, and through it, with the grammatical, phonetic, derivative system as well. Thus, there is a certain revitalization of canonic phrases by circumscribing them in the same significance area without producing an essential value mutation.

Cuvinte-cheie
arhaism, arhaism lexical, arhaism semantic, arhaism fonetic, arhaism gramatical, discurs repetat, frazeologism