Метод скаляризации и анализ влияния индикаторов  энергетической безопасности на кризисность ситуации в энергосистеме Молдовы
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
360 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-07 10:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[620.9+621.311](478) (5)
Economia energiei în general (446)
Electrotehnică (828)
SM ISO690:2012
БЫКОВА, Е.В.. Метод скаляризации и анализ влияния индикаторов  энергетической безопасности на кризисность ситуации в энергосистеме Молдовы. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 151-155. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Метод скаляризации и анализ влияния индикаторов  энергетической безопасности на кризисность ситуации в энергосистеме Молдовы


CZU: [620.9+621.311](478)
Pag. 151-155

Быкова Е.В.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 31 iulie 2018


Rezumat

Выполнено исследование влияния индикаторов энергетической безопасности на кризисность ситуации. В качестве объекта исследования выбрана энергетическая система Молдовы. На основе проведенного анализа сформулированы мероприятия по обеспечению энергетические безопасности .

The research of influence of indicators devices of energy security on a situation of crisis was carried out. The power system of Moldova was chosen as object of the research. The measures on energy security are formulated on the base of the lead assaying. 

Cuvinte-cheie
Энергетическая безопасность, индикаторы,

кризисность состояния