Combinații fixe de medicamente în continuum cardiovascular.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
374 21
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-18 16:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.12-008.331.1-036.2-085 (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (548)
SM ISO690:2012
MOISEEVA, Anna; CARAUŞ, Alexandru; SEDAIA, Ecaterina; BÎTCA, Angela; CARAUŞ, Mihaela. Combinații fixe de medicamente în continuum cardiovascular.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2018, nr. 1(58), pp. 167-171. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011

Combinații fixe de medicamente în continuum cardiovascular.

Fixed-dose combination therapy in the cardiovascular continuum.

Фиксированные комбинированные препараты в сердечно-сосудистом континууме.


CZU: 616.12-008.331.1-036.2-085
Pag. 167-171

Moiseeva Anna1, Carauş Alexandru1, Sedaia Ecaterina2, Bîtca Angela1, Carauş Mihaela3
 
1 IMSP Institutul de Cardiologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Spitalul Clinic de Recuperare, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2018


Rezumat

În articol este abordată utilizarea dozelor fixe de medicamente în prevenția secundară a patologiilor cardiovasculare. Sunt revizuite date epidemiologice recente privind morbiditatea, mortalitatea și cost-eficiența acestora la nivel european. Prin prisma acestor date este analizat rolul potențial al polypill-urilor, pozițiile actuale ale cercetărilor, punctele forte și limitările, dar și direcțiile de viitor pentru folosirea acestora.

The article discusses the use of fixed doses of drugs in the secondary prevention of cardiovascular pathologies. Recent epidemiological data on morbidity, mortality and cost-effectiveness at European level are reviewed. In the light of these data, the potential role of polypill, current research positions, strengths and limitations, as well as future directions for their use are analyzed

В статье обсуждается использование фиксированных доз лекарственных препаратов для вторичной профилактики сердечно-сосудистых патологий. Рассмотрены последние эпидемиологические данные о заболеваемости, смертности и экономической оценки эффективности на европейском уровне. В свете этих данных анализируется потенциальная роль «полипилла», текущих исследовательских позиций, сильных сторон и ограничений, а также будущих направлений их использования. 

Cuvinte-cheie
combinațiile fixe de medicamente, polypill, patologiile cardiovasculare, hipertensiune arterială.