Studiul dimensiunilor medico – sociale a persoanelor longevive.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
572 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-16 15:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-058-053.9(478) (1)
Patologie. Medicină clinică (4099)
SM ISO690:2012
NEGARĂ, Anatolie; GREJDIANU, Tudor; MARGINE, Leonid; ŞORIC, Gabriela; BADAN, Vlad. Studiul dimensiunilor medico – sociale a persoanelor longevive.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2018, nr. 1(58), pp. 111-114. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011

Studiul dimensiunilor medico – sociale a persoanelor longevive.

The socio-medical dimensions studies of older people (80 years and over).

Медико-социальные исследования пожилого населения.


CZU: 616-058-053.9(478)
Pag. 111-114

Negară Anatolie, Grejdianu Tudor, Margine Leonid, Şoric Gabriela, Badan Vlad
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2018


Rezumat

Astăzi, persoanele în vârstă trăiesc mai mult decât oricând înainte. În ultimii 80 de ani, numărul persoanelor în etate în Republica Moldova a crescut de la 146 000 în anul 1930 la 500 500 și mai mult în anul 2016. Până în anul 2030, populaţia vârstnică va reprezenta 20% din totalul populației Republicii Moldova. Cu aceste creșteri ale speranței de viaţă se remarcă scăderi a mortalităţii datorate bolilor de inimă şi cancer,cauzele principale de deces în rândul bătrânilor. Cu toate acestea, continuă să fie loc pentru îmbunătăţiri.

Today, older adults are living longer than ever before, and growing in number. Over the past 80 years, the number of old people in Republic of Moldova has grown from 146 000 in 1930 to 500 000 in 2016. By the year 2030, the older adult population will represent 20 % of the total Republic of Moldova population. With these increases in life expectancy come decreases in mortality from heart disease and cancer, the leading causes of death among elders. However, there continues to be room for improvement.

В настоящее время у пожилого населения продолжительность жизни выше чем прежде. За последние 80 лет число пожилого населения в Республике Молдова выросло от 146 000 (1930 г.) до 500 000 (2016 г). До 2030 численность пожилого населения возрастет на 20%, от общей численности населения Республики Молдова. Этот рост продолжительности жизни объясняется благодаря снижению заболеваемости сердечно-сосудистой системы и онкологии, чаще встречающихся среди мужского пожилого населения. Выше перечисленные факторы ведет к увеличению продолжительности жизни

Cuvinte-cheie
persoane longevive, speranță de viață.