Particularităţile decesului bolnavilor de tuberculoză din cauza maladiilor concomitente
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
347 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-03 10:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.24-002.5+616-097 (3)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (409)
SM ISO690:2012
POPA, Vasile; USTIAN, Aurelia; NIGULEANU, Adriana; MALIC, Alina; IAVORSCHI, Constantin; KULCIŢCHI, Stela; PALADI, Carmina. Particularităţile decesului bolnavilor de tuberculoză din cauza maladiilor concomitente. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2018, nr. 1-2(75-76), pp. 33-36. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687

Particularităţile decesului bolnavilor de tuberculoză din cauza maladiilor concomitente

Particularities of deaths in tuberculosis patients by concomitant diseases

Особенности смертности больных туберкулезом от сопутствующих заболеваний


CZU: 616.24-002.5+616-097
Pag. 33-36

Popa Vasile1, Ustian Aurelia1, Niguleanu Adriana1, Malic Alina1, Iavorschi Constantin2, Kulciţchi Stela1, Paladi Carmina1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
Disponibil în IBN: 8 iunie 2018


Rezumat

Mortalitatea prin tuberculoză este unul dintre principalii indicatori epidemiologici care reflectă povara tuberculozei. Studiul retrospectiv a fost efectuat în trei perioade şi a inclus bolnavii decedaţi prin boli asociate: perioada I (2001–2003) – 157 de cazuri; perioada II (2007–2009) – 110 cazuri; perioada III (2013-2015) – 112 cazuri. În toate perioadele studiate au predominat bărbaţii şi persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 şi 65 de ani. Majoritatea bolnavilor cu TB decedaţi prin boli concomitente au fost depistaţi prin examenul simptomaticilor la medicul de familie şi la alţi specialişti. Bolile asociate care au contribuit mai frecvent la decesul bolnavului de tuberculoză sunt: cancerul diferitor organe, cardiopatia ischemică, ciroza hepatică, pneumonia comunitară, alcoolismul şi alte cauze. Sfârşitul letal cauzat de maladiile asociate a survenit mai frecvent la domiciliu în toate perioadele studiate.

Tuberculosis mortality is one of the main epidemiological indicators that reflect the burden of tuberculosis. The retrospective study was conducted over 3 periods of time and included deceased patients from TB and associated diseases: period I (2001-2003) –157 cases; period II (2007-2009) – 110 cases; period III (2013-2015) – 112 cases. In all studied periods, men and people aged 35-65 years predominated. The majority of TB patients died from associated diseases were diagnosed by the symptom exam at the family doctor and other specialists. Associated diseases that have more frequently contributed to the death of the tuberculosis patient are: oncological pathology, heart disease, liver cirrhosis, community-acquired pneumonia, сoinfection TB/HIV, alcoholism and other causes. The fatal outcome in TB patients caused by the associated diseases occurred more frequently at home in all periods.

Смертность от туберкулеза является одним из основных эпидемиологических показателей, отражающих  бремя туберкулеза. Ретроспективное исследование проводилось в течение 3 периодов времени: 1-ый период (2001-2003 гг.) – 157 случаев; 2-ой период (2007-2009 гг.) – 110 случаев; 3-ий период (2013-2015 гг.) – 112 случаев. Во всех исследуемых периодах преобладали мужчины и лица в возрасте 35-65 лет. Большинство больных туберкулезом, умерших от сопутствующих заболеваний, были выявлены при помощи обследования симптомов семейными врачами и другими специалистами. Сопутствующими заболеваниями, которые чаще всего способствовали смерти больного туберкулезом, являлись: онкологическая патология, болезни сердца, цирроз печени, внебольничная пневмония, коинфекция ТБ-ВИЧ, алкоголизм и др. Во всех периодах летальный исход, вызванный сопутствующими заболеваниями, чаще происходил на дому.

Cuvinte-cheie
tuberculoza,

patologii asociate,

mortalitate