Structura actului normativ juridic : reflecţii teoretico –practice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
126 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-09 20:08
SM ISO690:2012
POSTU, Ion. Structura actului normativ juridic : reflecţii teoretico –practice. In: Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene. 19 octombrie 2011, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2014, pp. 48-55. ISBN 978-9975-52-165-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene 2014
Conferința "Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene"
Chișinău, Moldova, 19 octombrie 2011

Structura actului normativ juridic : reflecţii teoretico –practice


Pag. 48-55

Postu Ion
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2018


Rezumat

This article is an attempt to analyze and disclose both in theory as well as the problem of legal normative act specifically as a means of regulating social relations. Another compartment constitutes the legal normative act structure where we noted that the law, like any legal enactment, has a formal determination, subject content factors, cultural logic of legal thinking, the legislative technique.

Acest articol este o incercare de a analiza și dezvălui atat teoria, cat și problematica actului normativ juridic, ca mijloc de reglementare a relațiilor sociale. Un alt compartiment constituie structura juridică a actului normativ, unde am remarcat faptul că legea, ca orice act normativ, are o determinare formală, conținut, logica culturală a gandirii juridice, tehnica legislativă.