Implementation of the Composition-nominative Approach to Program Formalization in Mizar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
298 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-28 20:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.9+519.6 (2)
Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicații practice (166)
Matematică computațională. Analiză numerică. Programarea calculatoarelor (86)
SM ISO690:2012
IVANOV, Ievgen; KORNILOWICZ, Artur; NIKITCHENKO, Mykola. Implementation of the Composition-nominative Approach to Program Formalization in Mizar. In: Computer Science Journal of Moldova. 2018, nr. 1(76), pp. 59-76. ISSN 1561-4042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Computer Science Journal of Moldova
Numărul 1(76) / 2018 / ISSN 1561-4042

Implementation of the Composition-nominative Approach to Program Formalization in Mizar


CZU: 004.9+519.6
Pag. 59-76

Ivanov Ievgen1, Kornilowicz Artur2, Nikitchenko Mykola1
 
1 Taras Shevchenko National University of Kyiv,
2 University of Bialystok
 
Disponibil în IBN: 4 mai 2018


Rezumat

In this paper we describe an ongoing work on implementation of the composition-nominative approach to program formalization in Mizar proof assistant based on the first-order logic and axiomatic set theory. The further aim of this work is development of a formal verification tool for software which processes and communicates with complex forms of data.

Cuvinte-cheie
Formal methods, program semantics, semistructured data, formalization, proof assistant.