The “adittive” or “interference” effect of the VHC with the HSV type I, II in patients with chronic hepatitis C?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
300 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-28 16:17
SM ISO690:2012
ŢURCANU, Adela. The “adittive” or “interference” effect of the VHC with the HSV type I, II in patients with chronic hepatitis C? In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2014, nr. 5(56), pp. 79-82. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 5(56) / 2014 / ISSN 1729-8687

The “adittive” or “interference” effect of the VHC with the HSV type I, II in patients with chronic hepatitis C?

Efectul aditiv sau de interferenţă dintre VHC şi HSV I, II la pacienţii cu hepatită cronică virală C, asociată cu infecţia herpetică

Взаимодействие ВГС и герпесной инфекции у больных с хроническим гепатитом С


Pag. 79-82

Ţurcanu Adela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2018


Rezumat

Cercetările recente sugerează că infecţia herpetică, dezvoltând o stare de imunodeficit, inuenţează evoluţia hepatitei cronice virale C. Totodată, hepatita cronică C, infl uenţând bilanţul Th1/Th2, poate favoriza reactivarea infecţiei herpetice latente. În sudiu au fost înrolaţi 144 bolnavi cu hepatită cronică virală C: 103 – HVC fără HSV I, II şi 41 HVC cu HSV I, II. La pacienţii cu dublă infecţie s-au depistat corelaţii între nivelul anticorpilor anti-HSV I, II şi activitatea AST şi ALT, dintre anti-HSV I, II Ig M şi VHC (NS5). Au fost depistate corelaţii directe între ALT şi IgG; AST şi IgG; IgM şi corelaţii indirecte între ALT şi CD4+; CD3+; AST şi CD4+. Pentru toţi pacienţii, HCV/HSV I, II + VHC a fost depistat în reactivare, ceea ce ne sugerează ideea că HSV I, II ar fi un factor de risc pentru progresia hepatitei cronice. Rezultatele studiului nostru denotă corelaţii vizibile biochimicoimunologice la pacienţii cu dublă infecţie, explicându-se posibil prin acţiune de interstimulare (efect aditiv) între VHC şi HSV I, II

Изучение механизма взаимодействия между различными системами при таких широко распространенных сочетанных патологиях, как гепатит С и HSV-инфекция является актуальной проблемой, решение которой позволит вскрыть патогенетические особенности процесса. Сегодня не вызывает сомнения, что клинические варианты, тяжесть заболевания и прогноз во многом зависят от иммунного ответа на внедрившийся вирус. Цель работы в сравнительном аспекте установить характер совместного течения хронического гепатита С и HSV I, II их клинико-имунологическую симптоматику. Результаты: У больных HCV/HSV I, II имеет место дисфункция иммунной системы, проявляющаяся дефицитом клеточного (снижение абсолютного содержания в крови CD3- CD4-, CD8-, CD 16-клеток) и активацией гуморального звеньев иммунитета, угнетением функциональной активности лейкоцитов. что свидетельствуют о потенцирующем взаимовлиянии этих двух нозологических форм..   

Cuvinte-cheie
efect aditiv, hepatita C