Conceptul sistemelor contemporane de alimentare cu căldură a întreprinderilor industriale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
273 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-29 11:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9+658.264 (1)
Economia energiei în general (432)
Conducere și administrare în exploatare. Organizare comercială (385)
SM ISO690:2012
CHELMENCIUC, Corina; GUŢU, Aurel. Conceptul sistemelor contemporane de alimentare cu căldură a întreprinderilor industriale. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 161-164.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Conceptul sistemelor contemporane de alimentare cu căldură a întreprinderilor industriale

Conception of contemporary heat-supply systems of industrial enterprises

Концепт современной системы теплоснабжения промышленных предприятий


CZU: 620.9+658.264
Pag. 161-164

Chelmenciuc Corina, Guţu Aurel
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2018


Rezumat

Nivelul tehnic actual al utilajului termoenergetic permite schimbarea cardinală a conceptului Sistemului de alimentare cu căldură a întreprinderilor prin descentralizarea surselor, în rândul acestora fiind incluse resursele energetice secundare şi sursele regenerabile de energie. Analiza unei întreprinderi a industriei alimentare arată că retehnologizarea Sistemului termoenergetic conform conceptului relatat va permite reducerea consumului de combustibil cu 35,6 %.  

Current technical level of thermal equipment allows changing cardinal concept of industrial enterprises heat supply system by decentralizing sources, among them being included secondary energy resources and renewable energy. Analysis of food industry enterprises shows that retrofitting thermal system under relative concept will reduce fuel consumption by 35.6%.  

Современный технический уровень теплоэнергетического оборудования позволяет кардинальное изменение концепта Системы теплоснабжения промышленных предприятий путем децентрализации источников тепла, включая в число последних источники вторичных энергоресурсов и возобновляемые источники энергии. Анализ конкретного предприятия пищевой промышленности показал, что ретехнологизация Системы теплоснабжения согласно рассматриваемому концепту приведет к снижению расхода топлива на 35,6 %.

Cuvinte-cheie
sistem termoenergetic, economie combustibil,

descentralizare