Globalization and international technology transfer
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
1338 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-21 18:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.895+339.44 (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (867)
Comerț. Relații economice internaționale. Economie mondială (1167)
SM ISO690:2012
. Globalization and international technology transfer. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Ed. a 11-a/Vol. 1, 13-14 octombrie 2016, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2016, pp. 63-67. ISBN 978-9975-4453-9-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1, 2016
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 13-14 octombrie 2016

Globalization and international technology transfer


CZU: 001.895+339.44
Pag. 63-67

 
 
Disponibil în IBN: 29 decembrie 2017


Rezumat

Cooperarea internațională în domeniul inovației și tehnologiei a atins un nivel înalt. Dovada acestui fapt este că, chiar și cele mai mari corporații multinaționale tot mai frecvent recurg la cooperarea internațională în implementarea proiectelor inovatoare. Introducerea pe scară largă a diverselor dispozitive de transfer tehnologic pentru a spori competitivitatea industriei, crește semnificativ eficiența transferului de tehnologie. În scopul utilizării capacității acumulate științifice și tehnologice a țărilor în curs de dezvoltare CTN utilizează următoarele forme de cooperare în derularea de proiecte de cercetare: transferul comenzilor pentru centre de cercetare și dezvoltare de externalizare, crearea unor alianțe tehnologice cu companiile naționale, precum și stabilirea propriilor sale centre de cercetare-dezvoltare. Comercializarea inovației este o condiție prealabilă pentru dezvoltarea cu succes a procesului științific și tehnic. Cu toate acestea, o problemă majoră în toate etapele de transformare a "ideilor" în produs high-tech este problema de a găsi fonduri pentru primele stadii de dezvoltare. Finanțarea pentru cercetare este cel mai important factor în transformarea inovației în tehnologia produsului finit.

International cooperation in the field of innovation and technology has reached a high level. Proof of this fact is that even the largest multinational corporations are increasingly resorting to international cooperation in the implementation of innovative projects. The widespread introduction of various devices the transfer of technology to enhance the competitiveness of the industry, significantly increases the efficiency of technology transfer. In order to utilize the accumulated scientific and technological capacity of developing countries TNCs use the following forms of cooperation in conducting research projects: the transfer of orders for research and development R & D centers of outsourcing, the establishment of technological alliances with national companies and the establishment of its own R & D centers. Commercialization of innovation is a prerequisite for the successful development of scientific and technical process. However, a major problem in all stages of the transformation of the "ideas" in the high-tech product is the problem of finding funds for the early stages of development. Funding for research is the most important factor in the transformation of innovation into the finished product technology.

Cuvinte-cheie
international technology,

development, technology transfer, globalization, information, technological development