Alimentaţia naturală – prezent şi viitor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
160 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-16 20:21
SM ISO690:2012
PĂDURARU, Luminiţa; AVASILOAIEI, Andreea; PATRICIU, Mihaela; ZABOLOTEANU, Carmen; MOSCALU, Mihaela; STAMATIN, Maria. Alimentaţia naturală – prezent şi viitor. In: Buletin de Perinatologie. 2014, nr. 2(62), pp. 123-133. ISSN 1810-5289.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin de Perinatologie
Numărul 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289

Alimentaţia naturală – prezent şi viitor

Pag. 123-133

Păduraru Luminiţa1, Avasiloaiei Andreea1, Patriciu Mihaela1, Zaboloteanu Carmen2, Moscalu Mihaela1, Stamatin Maria1
 
1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi,
2 Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă“, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 6 octombrie 2017


Rezumat

Promovarea alimentaţiei naturale reprezintă şi astăzi o problemă de actualitate, atât în maternitate, cât şi ulterior în perioada de sugar. Variabilitatea compoziţiei laptelui matern, demonstrată de multiple studii, ca şi componenţa în principii nutritive de bază, optimă dezvoltării copilului, fac din acest lapte un aliment inimitabil. Obiectivele studiului: analiza cantitativă a principalelor principii nutritive şi valorii energetice în laptele mamelor care au născut la termen sau prematur, evaluarea momentului iniţierii alimentaţiei la sân, influenţa acesteia asupra duratei ulterioare a alimentaţiei naturale în perioada de sugar. Material şi metodă: s-au determinat principalii macronutrienţi din eşantioane de lapte proaspăt recoltat de la 222 cazuri, analizate prin metoda spectrometrica (Miris HMA), stabilindu-se corelaţii cu vârsta de gestaţie, momentul postnatal, felul naşterii, vârsta mamei şi alte variabile semnifi cative. Studiul a fost completat de analiza a 1098 pacienţi ale caror mame au fost interogate prin metoda chestionarului, vizând momentul iniţierii alimentaţiei naturale, durata postnatală a acesteia şi momentul diversifi cării, şi impactul acesteia asupra morbidităţii ulterioare. Rezultate: compoziţia în macronutrienţi a variat funcţie de momentul recoltării, vârsta de gestaţie şi tipul recoltării, având în vedere că recoltarea nu s-a făcut din laptele de pe 24 ore. Corelaţia semnifi cativă s-a constatat pentru vârsta de gestaţie şi vârsta postnatală. Iniţierea alimentaţiei la sân în sala de naştere a avut o incidenţă de 26,8%, explicat în parte de rata mare de cezariene (52%). La externare 71,2% erau alimentaţi exclusiv natural. Naşterea prin cezariană a limitat alimentaţia la sân la doar 21,8% faţă de 51,2% pentru mamele ce au născut natural. Durata alimentaţiei naturale a fost în medie de 48,1 săptămâni, iar diversificarea s-a făcut la 21,5 săptămâni. Concluzii: analiza laptelui de mamă este necesar a fi făcută pe loturi mari de mame şi prin recoltarea şi omogenizarea laptelui pe 24 ore, fiind oportune studii multicentrice, care să anlizeze compoziţia laptelui uman pentru diferite regiuni. Viitorul alimentaţiei naturale depinde de promovarea alăptării la nivelul maternităţilor şi la nivelul medicilor de familie, alimentaţia naturală reprezentând cea mai bună şi mai ieftină profi laxie a patologiei nou-născutului şi sugarului

Promoting breastfeeding reprezents even nowdays an important matter either in maternities and later in early childhood. Variability in human milk composition is well studied and demonstrated by large several studies. Optimal content in principal macronutrients and energy content conferes to human milk vaşlues of inimitable nutrient. Aim: quantitative analyse of nutritive content and caloric value of term and preterm mothers milk, moment of initiating breastfeeding and it”s duration. Material and method: a study group of 222 cases were analised as main macronutrient composition in human milk (spectrophotometry with Miris Human Milk Analyzer) of different gestational age, postnatal age, type of delivery, maternal age and other signifi cant parameters. The second study group of 1098 cases were questioned about timing and duration of breastfeeding, time of diversifi cation and their impact on postnatal morbidity. Results: macronutrient content varied with moment of sampling, gestational age and postnatal age. Sampling methods infl uence probably this composition. 26,8% of newborns were breastfed in the delivery room.

Cuvinte-cheie
alimentaţie naturală, compoziţia laptelui de mamă, nou-născut.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Alimentaţia naturală – prezent şi viitor">
<meta name="citation_author" content="Păduraru, Luminiţa">
<meta name="citation_author" content="Avasiloaiei, Andreea">
<meta name="citation_author" content="Patriciu, Mihaela">
<meta name="citation_author" content="Zaboloteanu, Carmen">
<meta name="citation_author" content="Moscalu, Mihaela">
<meta name="citation_author" content="Stamatin, Maria">
<meta name="citation_publication_date" content="2014/07/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Buletin de Perinatologie">
<meta name="citation_volume" content="62">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="123">
<meta name="citation_lastpage" content="133">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Alimentatia%20naturala%20%E2%80%93%20prezent%20si%20viitor_2.pdf">