Dezechilibrul dintre factorii biotici și abiotici și efectele lui asupra vieții pe pămвnt
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
213 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-02 16:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
54:574+504.06 (1)
Chimie. Cristalografie. Mineralogie (859)
Ecologie generală şi biodiversitate (205)
Știința mediului înconjurător (311)
SM ISO690:2012
LUPAŞCU, Tudor. Dezechilibrul dintre factorii biotici și abiotici și efectele lui asupra vieții pe pămвnt. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 1(44), pp. 21-23. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461

Dezechilibrul dintre factorii biotici și abiotici și efectele lui asupra vieții pe pămвnt

CZU: 54:574+504.06
Pag. 21-23

Lupaşcu Tudor
 
Institutul de Chimie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 29 mai 2017