Ajutor de stat pentru promovarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă în România
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
334 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-01-24 09:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.91(478+498) (1)
Economia energiei în general (411)
SM ISO690:2012
MUŞATESCU, Virgil; PODAŞCĂ, C.; OPRIŞ, Ioana. Ajutor de stat pentru promovarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă în România. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 3(32), pp. 27-38. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(32) / 2016 / ISSN 1857-0070

Ajutor de stat pentru promovarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă în România

CZU: 620.91(478+498)
Pag. 27-38

Muşatescu Virgil1, Podaşcă C.2, Opriş Ioana3
 
1 Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei,
2 Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei,
3 Universitatea Politehnică din Bucureşti
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2017


Rezumat

Romania accumulated a useful experience in supporting high efficient cogeneration through a bonus type scheme. Spreading this experience to other countries that can choose a similar support scheme could lead to important savings and better results in developing this efficient tool. This state aid is operational, targeted to new investments stimulation for cogeneration technologies and replacement or existing plants rehabilitation. Present paper focuses on the results of support scheme after five years of its application: increase of number of producers who benefit of this aid, raising of general efficiency of high efficient cogeneration, important savings of primary energy and CO2 emissions avoided. On the other hand, use of this scheme showed a number of problems (to which this paper proposes adequate solutions) on institutional / administrative, investition, technical, economical-financial and social frameworks that influences beneficiaries and/or financiers of state aid.

România a acumulat o experienţă utilă în sprijinirea cogenerării de înaltă eficienţă printr-o schemă de tip bonus. Folosirea acestei experienţe de către alte ţări care ar putea alege acelaşi tip de schemă de sprijin în condiţiile proprii ar conduce la economii importante şi rezultate mai bune în dezvoltarea acestui instrument de eficientizare. Ajutorul de stat este de tip operaţional, urmărind stimularea investiţiilor noi în tehnologii de cogenerare, dar şi a investiţiilor în înlocuirea sau retehnologizarea centralelor existente. Lucrarea se concentrează pe rezultatele implementării schemei de sprijin după primii cinci ani care sunt pozitive: a crescut numărul producătorilor care beneficiază de acest tip de ajutor, a crescut eficienţa globală medie anuală la nivelul schemei de sprijin,în procesele de cogenerare de înaltă eficienţă, s-au înregistrat valori semnificative ale economiei de energie primară şi ale emisiilor de CO2 evitate. Pe de altă parte, aplicarea schemei de sprijin a evidenţiat şi o serie de probleme (la care lucrarea propune soluţii adecvate), de ordin legislativ, instituţional / administrativ, investiţional, tehnic, economico-financiar şi social, ce influenţează beneficiarii şi/sau finanţatorii ajutorului de stat.

Румынией накоплен полезный опыт в поддержке высокоэффективной когенерации посредством схемы бонусов. Заимствование подобного опыта другими странами, которые выбрали бы такую же схему поддержки даст возможность значительно сэкономить затраты, а также и усовершенствовать такой инструмент повышения эффективности. Государственная поддержка является эксплуатационной, имея целью стимулирование внешних новых инвестиций в когенерационных технологиях, в то же время, для замены и обновления существующих станций. Работа посвящена результатам внедрения схемы поддержки внедрения когенерации по итогам пятилетних наблюдений.

Cuvinte-cheie
eficienţa energetică, Cogenerare,

ajutor de stat - schemă bonus