Aspectele clinice şi de tratament ale eritremiei: experienţa de 25 de ani a Centrului Hematologic din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
983 60
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-09 23:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.155.191-07-08(478) (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (721)
SM ISO690:2012
MUSTEAŢĂ, Larisa; CORCIMARU, Ion; ROBU, Maria; MUSTEAŢĂ, Vasile; OLEINICOVA, Elena; BURUIANA, Sanda; SPORÎŞ, Natalia; PÂNZARI, Stela; MOCANU, Irina; DURBAILOVA, Galina. Aspectele clinice şi de tratament ale eritremiei: experienţa de 25 de ani a Centrului Hematologic din Republica Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 3(48), pp. 376-379. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(48) / 2015 / ISSN 1857-0011

Aspectele clinice şi de tratament ale eritremiei: experienţa de 25 de ani a Centrului Hematologic din Republica Moldova

CZU: 616.155.191-07-08(478)
Pag. 376-379

Musteaţă Larisa1, Corcimaru Ion1, Robu Maria1, Musteaţă Vasile12, Oleinicova Elena1, Buruiana Sanda1, Sporîş Natalia12, Pânzari Stela2, Mocanu Irina2, Durbailova Galina2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 3 februarie 2016


Rezumat

Sunt analizate particularitaţile evoluţiei clinice, rezultatele nemijlocite și la distanţă ale chimioterapiei în perioada de 25 de ani pe un lot de 92 de pacienţi cu eritremie. S-a dovedit, că tratamentul citoreductiv micşorează probabilitatea apariţiei complicaţiilor vasculare, îmbunătăţeşte calitatea vietii pacienţilor şi permite de a apropia durata medie a vieţii lor comparativ cu cea a populaţiei.

The clinical evolution aspects, short- and long-term results of chemotherapy are analyzed in a group of 92 patients with polycythemia vera during 25 years’ follow-up. It has been demonstrated that cytoreduction treatment decreases the probability of vascular complications, improves the life quality of patients and allows approaching their median lifespan to that of population.

Изучены особенности клинического течения, непосредственные и отдалённые результаты химиотерапевтического лечения у 92 пациентов с эритремией за 25-летний период. Доказано, что циторедуктивная терапия уменьшает вероятность возникновения тромботических осложнений, улучшает качество жизни больных и позволяет увеличить её среднюю продолжительность до популяционной.

Cuvinte-cheie
eritremia, chimioterapia, rezultatele nemijlocite și la distanţă,

particularitaţile evoluţiei clinice