Hemodinamica portală în ciroza hepatică: sinteză de literatureă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
500 20
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-14 19:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-004:616.149-008.341-005.1-089 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1004)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (535)
SM ISO690:2012
TCACIUC, Eugen. Hemodinamica portală în ciroza hepatică: sinteză de literatureă. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2015, nr. 3, pp. 97-107. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 3 / 2015 / ISSN 2345-1467

Hemodinamica portală în ciroza hepatică: sinteză de literatureă

CZU: 616.36-004:616.149-008.341-005.1-089
Pag. 97-107

Tcaciuc Eugen
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2015


Rezumat

Ciroza hepatică reprezintă cea mai frecventă cauză a hipertensiunii portale. Hipertensiunea portală este un sindrom clinic definit prin creșterea patologică a presiunii venoase portale. În cazul în care gradientul presiunii portale (diferenţa dintre presiunea din vena portă și vena cavă inferioară, cu valoarea normală sub 6 mmHg) crește peste 10-12 mmHg, are loc progresarea complicaţiilor hipertensiunii portale. Factorul principal în fiziopatologia hipertensiunii portale este rezistenţa sporită la fluxul sanguin portal, care apare ca urmare a modificărilor morfologice în bolile hepatice cronice. Ulterior, are loc creșterea fluxului sanguin portal, ca urmare a vasodilataţiei arteriolare splanhnice și a dezvoltării circulaţiei hiperdinamice sistemice, care joaca un rol important și dramatic în menţinerea și agravarea sindromului de hipertensiune portală

Liver cirrhosis is the most common cause of portal hypertension. Portal hypertension is a clinical syndrome defined by a pathological increase in portal venous pressure. If the portal pressure gradient (the difference between the pressure in the portal vein and inferior vena cava, with the normal value <6 mmHg) increase >10-12 mmHg, complications of portal hypertension progresses. The main factor in the pathophysiology of portal hypertension is increased resistance to portal blood flow that occurs due to morphological changes in chronic liver diseases. Subsequently, occurs the increasing of portal blood flow as a result of splanchnic arteriolar vasodilatation and systemic hyperdynamic circulation development, which plays an important and dramatic role in maintaining and advancing of portal hypertension syndrome

Cuvinte-cheie
ciroza hepatică, hipertensiune portală,

he-modinamică splanhnică, fibrogeneză.