Современные международно-правовые проблемы регулирования сотрудничества государств в арктическом регионе
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
230 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-12-07 22:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.225.5(26) (1)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (418)
SM ISO690:2012
ПАВКО, Яна. Современные международно-правовые проблемы регулирования сотрудничества государств в арктическом регионе . In: Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), pp. 91-95. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11/2(287) / 2015 / ISSN 1810-309X

Современные международно-правовые проблемы регулирования сотрудничества государств в арктическом регионе

CZU: 341.225.5(26)
Pag. 91-95

Павко Яна
 
Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
 
Disponibil în IBN: 26 noiembrie 2015


Rezumat

В статье на основании творческого, критического использования международно-правовых и национально-законодательных источников, новейших публикаций отечественных и зарубежных исследователей рассмотрены наиболее острые, дискуссионные‚ современные проблемы праворегулирования сотрудничества государств в Арктическом регионе. Особое внимание в ней уделено проблеме оптимального сочетания механизмов регулирования деятельности государств в Арктике на национальном и международном уровнях.

In the article on basis of creative‚ critical usage of international legal and national legislative sources‚ latest publications of domestic and foreign researchers are examined main pointed‚ controversial‚ modern problems of international regulation of cooperation between states in Arctic region. Special attention in article is focused on problem of optimal combination of mechanisms for regulation of cooperation between states in Arctic on national and international level.

Cuvinte-cheie
Арктика, Арктический регион, правовой режим арктических морских пространств, секторальный принцип, «интернационализация» Арктики, международно-правовая доктрина, международно-правовое регулирование, сотрудничество государств в Арктике

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Ţînţari, S.I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Ghidirim, G.P.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Rojnoveanu, G.A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Morbiditatea laparotomiei non-curative în plăgile abdominale penetrante
</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2010</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-1719</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2010-10-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>Morbidity of non-therapeutic operations for penetrating abdominal trauma A retrospective study was started to evaluate morbidity associated with non-therapeutic
operations for penetrating abdominal trauma. During a 56 months period, 204 operations were performed for penetrating abdominal injuries. Of these operations 66 (32,3%) were nontherapeutic. Complications were noted in half of patients and included: atelectasis – 4,5%,
pneumonia – 3%, deep space infection – 4 ,5%, surgical wound infection – 1,5%, prolonged
ileus – 7,6%, small bowel obstruction – 1,5%, delirium – 10,6% and others. The average hospital stay for uncomplicated non-therapeutic operations was 6,2±0,33 days, and for those with complications 9,4±0,83 days (p<0,01). We conclude that non-therapeutic operations for penetrating trauma are associated with significant morbidity. Even minor complications significantly increase the length of stay.</description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>A fost demarat un studiu retrospectiv pentru evaluarea complicaţiilor intervenţiilor nonterapeutice pentru plăgi abdominale penetrante. Pe parcursul a 56 luni au fost efectuate 204 laparotomii pentru plăgi abdominale. Dintre ele 66 (32,3%) au fost laparotomii non-terapeutice. Incidente nefaste au fost notate la jumătate dintre ei. Printre ele se regăsesc: atelectazii pulmonare – 4,5%, pneumonie – 3%, colecţii intraabdominale – 4,5%, supuraţii parietale – 1,5%. ileus postoperator – 7,6%, ocluzie intestinală aderenţială – 1,5%, psihoze – 10,6% etc. Durata medie de spitalizare în cazul intervenţiilor cu evoluţie necomplicată este de 6,2±0,33, iar la prezenţa complicaţiilor – 9,4±0,83 zile (p<0,01). Concluzii. Laparotomia non-terapeutică în traumatismul abdominal deschis determină o rată mare de complicaţii. Chiar dacă în mare parte sunt minore determină sporire semnificativă a duratei de spitalizare.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>