Valoarea timpului de sângerare după duke şi timpului de coagulare după lee-white în identificarea stării sistemului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
759 26
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-27 19:35
SM ISO690:2012
ZĂNOAGĂ, Oleg; TOPALO, Valentin; SÎRBU, Dumitru; PROCOPENCO, Olga; CORCIMARU, Ion. Valoarea timpului de sângerare după duke şi timpului de coagulare după lee-white în identificarea stării sistemului. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 4(11), pp. 495-502. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Valoarea timpului de sângerare după duke şi timpului de coagulare după lee-white în identificarea stării sistemului

Pag. 495-502

Zănoagă Oleg, Topalo Valentin, Sîrbu Dumitru, Procopenco Olga, Corcimaru Ion
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2013


Rezumat

Bleeding time value according to Duke and coagulation time according to Lee-White in identification of condition of the haemostatic system There were included 116 patients in the study. 88 patients were admitted to the hospital with the hemorrhagic syndrome (73-with postextractional dental hemorrhage, 8-with gingival hemorrhage, 7-with hemorrhage after periosteotomy) and 28 admitted in order to perform the surgical sanitation of the oral cavity (26 patients under antithrombotic medication and 2 patients with haemophilia). In order to assess the condition of the haemostatic system there have been determined parameters of the general and biochemical blood analysis, as well as indices of the coagulogram, the bleeding time according to Duke and coagulation time according to Lee-White. It was established that the moderate form (number of platelets 50,0.-100,0.109/l) and severe form (< 50,0.109/l) of thrombocytopenia can be revealed by increasing the bleeding time (>5 minute). Prolongation of the blood coagulation time according to Lee-White indicates an eventual severe insufficiency of the factors of coagulation, overdosage with anticoagulants.

În studiu au fost incluşi 116 pacienţi, dintre care 88 spitalizaţi cu sindrom hemoragipar (73 - cu hemoragie postextracţională dentară, 8 - cu hemoragie gingivală, 7 - cu hemoragie după periosteotomie) şi 28 internaţi în scopul asanării chirurgicale a cavităţii bucale (26 aflaţi sub medicaţie antitrombotică şi 2 pacienţi cu hemofilie). Pentru aprecierea stării sistemului hemostatic au fost determinaţi parametrii analizelor generale şi biochimice a sângelui, indicii coagulogramei, timpul de sângerare după Duke şi timpul de coagulare după Lee-White. S-a constatat că forma moderată (numărul plăcuţelor 50,0.-100,0.109/l) şi severă (< 50,0.109/l) a trombocitopeniei poate fi depistată prin creşterea timpului de sângerare (>5 minute). Prelungirea (>12 minute) timpului de coagulare a sângelui după Lee-White indică o eventuală insuficienţă severă a factorilor de coagulare, supradozare cu anticoagulante.