Reducerea sărăciei în Republica Moldova: experienţe şi aprecieri
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
339 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-02-21 13:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[330.59+364.12](478) (1)
Avuție națională. Averea (patrimoniul) statului. Produs social. Bilanț economic. Estimarea produsului național (111)
Probleme sociale care reclamă ajutor și asistență. Tipuri de ajutoare sociale (209)
SM ISO690:2012
TROFIMOV, Victoria; ŞONŢU, Natalia. Reducerea sărăciei în Republica Moldova: experienţe şi aprecieri. In: Economica. 2011, nr. 2(76), pp. 61-70. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136

Reducerea sărăciei în Republica Moldova: experienţe şi aprecieri

CZU: [330.59+364.12](478)
Pag. 61-70

Trofimov Victoria, Şonţu Natalia
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2013


Rezumat

Problema sărăciei reprezintă una de importanţă majoră pentru ţările lumii, deoarece şi actualmente, în paralel cu ritmurile înalte de dezvoltare a unor ţări şi cu toate eforturile de a susţine dezvoltarea altora, rămase în urmă, aproape jumătate din populaţia Terrei (peste 3 miliarde de persoane) are un venit mai mic de 2,5 dolari pe zi. Republica Moldova nu constituie o excepţie în acest sens şi pe parcursul anilor de independenţă a întreprins un complex important de măsuri cu scopul îmbunătăţirii vieţii cetăţenilor defavorizaţi. În acest articol, autorii au încercat să prezinte şi să dea o apreciere obiectivă efortului decidentului public privind reducerii sărăciei în arealul naţional. De asemenea, să evalueze rolul important şi experienţa de activitate a organismelor internaţionale în acest proces.

The problem of poverty is a major one for the world countries, because even now, along with high rates of development in certain countries and with a considerable support provided to development of others left behind, almost half of the world population (more than 3 bln.people) have an income less than 2.5 USD per day. Republic of Moldova is not an exception in this regard and during the years of independence has taken a considerable complex of measures aimed at improving the lives of disadvantaged citizens. In this article, the authors have attempted to present and to give objective evaluation of efforts undertaken to reduce poverty in the Republic of Moldova. Also the authors evaluated the role and experience of the international organizations in this process.

Cuvinte-cheie
sărăcie, persoane defavorizate, organisme internaţionale, caritate,

reducerea sărăciei