Investigation of asymetric modes of three-phase three legs phase shifting transformer with connection in delta and two additional windings
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
505 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-11 20:38
SM ISO690:2012
BOŞNEAGA, Valeriu; SUSLOV, Victor. Investigation of asymetric modes of three-phase three legs phase shifting transformer with connection in delta and two additional windings. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 2(25), pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(25) / 2014 / ISSN 1857-0070

Investigation of asymetric modes of three-phase three legs phase shifting transformer with connection in delta and two additional windings

Pag. 1-7

Boşneaga Valeriu, Suslov Victor
 
Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 26 februarie 2015


Rezumat

The model of power three-phase three legs phase-shifting transformer with connection in delta and two additional windings is realized. Calculations and research of steady state asymmetric modes particularities of given transformer with such windings connection were fulfilled, taking into account the electromagnetic coupling of the windings, located on different legs. Calculations and analysis were made using as an example the distribution transformer with 10 kV high voltages, including the most characteristic steady state asymmetric modes that occur during different short circuits and asymmetric no load modes, associated with the occurrence of zero sequence magnetic flux. For the considered modes vector diagrams for currents and voltages, as well as for the relative values of magnetic fluxes in legs were constructed, which in ensemble give clear idea about their particularities.

S-a realizat modelul transformatorului de putere trifazat pentru reglarea decalajului de fază. Miezul de fier al transformatorului are trei colone. Înfăşurările transformatorului au conexiunea în triunghi şi sunt dotate cu două înfăşurări suplimentare destinate pentru a regla valoarea unghiului decalajului de fază. Cu utilizarea modelului elaborat s-au studiat prin simulări particularităţile regimurilor nesimetrice staţionare a acestei construcţii a transformatorului, luând în considerare legăturile electromagnetice ale înfăşurărilor amplasate pe diferite coloane le miezului de fier. Calculele s-au executat pentru varianta transformatorului de distribuţie cu tensiunea nominală 10 kV pentru regimurile nesimetrice staţionare care apar ca urmare a scurtcircuitelor, regimurilor nesimetrice de mers în gol, inclusiv condiţionate şi de secvenţele homopolare a fluxului magnetic fundamental din transformator. Pentru regimurile studiate au fost construite diagramele fazorilor curenţilor şi tensiunilor înfăşurărilor, precum şi a valorilor fluxului magnetic în unităţi relative, care şi elucidează particularităţile regimurilor de funcţionare a transformatorului în aceste situaţii.

Реализована модель силового трехфазного фазоповоротного трансформатора со схемой соединения в треугольник с двумя дополнительными фазосдвигающими обмотками с трехстержневой конструкцией магнитопровода, проведены расчеты и изучены особенности установившихся несимметричных режимов работы фазоповоротного трансформатора с данной схемой соединения обмоток с учетом электромагнитной связи обмоток, расположенных на различных стержнях. Расчеты и анализ проведены на примере распределительного трансформатора с высшим напряжением 10 кВ и включают наиболее характерные установившиеся несимметричные режимы, возникающие при различных коротких замыканиях и несимметричных режимах ХХ, в том числе, при наличии магнитного потока нулевой последовательности. Для рассмотренных режимов построены векторные диаграммы токов и напряжений обмоток, а также относительных значений магнитного потока в стержнях, которые в совокупности дают наглядное представление об их особенностях.

Cuvinte-cheie
Power three-phase three legs phase-shifting transformer model, asymmetric modes, three legs magnetic circuit, connection in delta with two additional windings, zerosequence magnetic flux

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-34673</doi_batch_id>
<timestamp>1624492848</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Energetica al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Problemele Energeticii Regionale</full_title>
<issn media_type='print'>18570070</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<issue>2(25)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Investigation of asymetric modes of three-phase three legs phase shifting transformer with connection in delta and two additional windings</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Valeriu</given_name>
<surname>Boşneaga</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victor</given_name>
<surname>Suslov</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>1</first_page>
<last_page>7</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>