Коррупция как отражение состояния общественного организма
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
463 0
SM ISO690:2012
GVOZDEŢCHII, Victor. Коррупция как отражение состояния общественного организма. In: Legea şi Viaţa. 2014, nr. 5/2(269), pp. 53-56. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 5/2(269) / 2014 / ISSN 1810-309X

Коррупция как отражение состояния общественного организма

Pag. 53-56

Gvozdeţchii Victor
 
Academia de Ştiinţe a Ucrainei
 
Disponibil în IBN: 22 septembrie 2014


Rezumat

В статье анализируются вопросы генезиса коррупции, современное состояние антикоррупционного законодательства, его достижений, перспектив и основных направлений развития, а также диалектической связи между правильным определением сути и содержания понятия «коррупция» и реальными шагами государства по предупреждению и противодействию этому явлению.

The article analyzes the problems of genesis of corruption, the current state of anticorruption legislation, its achievements, prospects and key areas for development, as well as a dialectical relationship between the correct definition of the nature and content of the term «corruption» and the actual steps of the state to prevent and counteract this phenomenon.

Cuvinte-cheie
коррупция, лоббизм,

коррупционные правонарушения, явление коррумпированности, негативные последствия коррупции, предотвращения и противодействие коррупции.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Terentii, N.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'>Stylisticaly aimed phraseological deformations</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2007</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1811-2668</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2007-07-03</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>În acest articol autorul tratează variatele modificări prin care pot trece unităţile frazeologice în procesul vorbirii.
Modificările gramaticale şi cele lexicale sunt concepute în scopuri stilistice şi pentru a crea metafore expresive. Aceste modificări expresive prezintă un instrument pus la îndemâna scriitorului şi a oratorului. Indiferent de modificările suferite de orice unitate frazeologică, integritatea înţelesului niciodată nu este perturbată. Jocul de cuvinte şi deformaţiunile unităţilor frazeologice utilizate de Lewis Carrol în scopuri stilistice ne pot provoca zâmbetul doar în cazul când înţelegem esenţa textului. Unităţile frazeologice îşi pot găsi întotdeauna aplicare în vorbirea expresivă, pe care o încarcă cu originalitate, individualitate şi precizie.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>