Invaliditatea prin boli de ochi şi anexele sale în Republica Moldova (A.A. 2002 – 2009)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
425 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-04-28 21:43
SM ISO690:2012
GHIDIRIMSCHI, Tatiana. Invaliditatea prin boli de ochi şi anexele sale în Republica Moldova (A.A. 2002 – 2009) . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 4(11), pp. 460-464. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Invaliditatea prin boli de ochi şi anexele sale în Republica Moldova (A.A. 2002 – 2009)

Pag. 460-464

Ghidirimschi Tatiana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2013


Rezumat

Disability from diseases of the eye and its annexes in the Republic of Moldova during the years 2002-2009 The study describes and analyses the epidemiological situation in the Republic of Moldova from the diseases of the eye and its annexes in the years 2002-2009. In the disability structure the eye and its annexes diseases as to the causes rank the 8th among the working-age population and constitute 6.2%. One third of the disabled belong to the age group 50-59 years– 30.9 ± 1.2%, the greater part (54.5%) being attributed grade III disability, while every fifth referred to grade I disability (20.3%). Knowledge of the socio-hygienic situation of the disability caused by diseases of the eye and its annexes will permit elaborate and optimize the preventive measures against these diseases and rehabilitation.

A fost întreprins un studiu descriptiv dedicat analizei epidemiologice a invalidităţii prin boli de ochi şi anexele sale pe perioada anilor 2002-2009. În structura invalidităţii populaţiei Republicii Moldova în vârsta aptă de muncă după cauze, bolile de ochi şi anexele sale ocupă locul VIII şi constituie 6.2%. Fiecare al treilea bolnav ce deţine grad de invaliditate este în grupul de vârstă de 50-59 ani – 30,9 ± 1,2%. Cota cea mai mare (54,5%) revine gradului III de invaliditate, iar fiecare a cincia persoană încadrată în grad de invaliditate deţine gradul I (20,3%). Cunoaterea sitaţiei social – igienice a invalidităţii a bolilor de ochi şi anexele sale va permite elaborarea şi optimizarea măsurilor de profilaxie şi reabilitare a acestor afecţiuni.