Monitoring-ul neurofiziologic intraoperator în practica neurochirurgicală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
560 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-17 13:04
SM ISO690:2012
PECIUL, Andrei; BORODIN, Serghei; DOGARU, Constanţa; MUNTEANU, Liuba. Monitoring-ul neurofiziologic intraoperator în practica neurochirurgicală . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 4(11), pp. 176-178. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Monitoring-ul neurofiziologic intraoperator în practica neurochirurgicală

Pag. 176-178

Peciul Andrei, Borodin Serghei, Dogaru Constanţa, Munteanu Liuba
 
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Intraoperative Monitoring in Neurosurgery IONM is the application of a variety of electrophysiological and vascular monitoring procedures during surgery to allow early warning and avoidance of injury to nervous system structures.This article highlights advances in IOM technologies including the use of motor and somatosensory evoked potentials to assess the integrity of descending corticospinal and ascending somatosensory pathways, electromyography to assess the integrity of cranial nerves or spinal nerve roots, various approaches including brainstem auditory evoked potentials and cochlear nerve action potentials to enhance the safety of vestibular schwannoma surgery.

IOM este o metodă de evaluare a înregistrărilor activităţii electrofiziologice a structurilor nervoase şi a modificărilor fluxului sangvin cerebral cu scop de prevenire şi de evitare a afectării acestor structuri pe parcursul intervenţiei chirurgicale. Acest articol reflectă rolul IOM prin determinarea potenţialelor evocate somato-senzoriale şi motorii folosite pentru a aprecia integritatea căilor de conducere ascendente şi descendente ale sistemului nervos, de asemenea electromiografia ca metodă de apreciere a integrităţii nervilor cranieni şi spinali. Înregistrarea potenţialelor evocate auditive sau potenţialele de trunchi cerebral prezintă utilitate prin reducerea riscului de lezare a nervului vestibulocochlear în caz de schwanom vestibular.