Fiction and narrative instance and grammar in the short story “Stolen Day” by Sherwood Anderson
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
518 0
SM ISO690:2012
COŞCIUG, Angela. Fiction and narrative instance and grammar in the short story “Stolen Day” by Sherwood Anderson. In: Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară. 2012, nr. 1, pp. 230-235. ISSN 1857-4149.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Numărul 1 / 2012 / ISSN 1857-4149

Fiction and narrative instance and grammar in the short story “Stolen Day” by Sherwood Anderson

Pag. 230-235

Coşciug Angela
 
Alecu Russo Bălţi State University
 
Disponibil în IBN: 10 aprilie 2014


Rezumat

In the article, we study the fictional structuring, narrative instance and grammar of Sherwood Anderson's story "Stolen Day".

În articol, cercetăm structurarea fictivă, instanţa şi gramatica narativă ale povestirii lui Sherwood Anderson “Stolen Day”.

Cuvinte-cheie
fiction, narrative instance, narrative grammar.