Importanţa examinării ultrasonografice în diagnosticul precoce al osteoartrozei la femei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
670 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-09 11:25
SM ISO690:2012
LOGHIN-OPREA, Natalia; SALARU, Virginia; MAZUR-NICORICI, Lucia; CAUN, Elena; ROTARU, Tatiana; MAZUR, Minodora; MOŞNEAGA-ZOLTUR, Ala. Importanţa examinării ultrasonografice în diagnosticul precoce al osteoartrozei la femei. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2013, nr. 3(14), pp. 238-242. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719

Importanţa examinării ultrasonografice în diagnosticul precoce al osteoartrozei la femei

Pag. 238-242

Loghin-Oprea Natalia, Salaru Virginia, Mazur-Nicorici Lucia, Moşneaga-Zoltur Ala, Caun Elena, Rotaru Tatiana, Mazur Minodora
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2014


Rezumat

Osteoartroza este o problemă importantă a sănătăţii publice în legătură cu răspândirea ei în populaţie, pierderile economice, incluzând atât costurile medicale directe cât şi cel indirecte. Diagnosticul precoce al leziunilor articulaţiei genunchiului, în prezent, în multe cazuri este dificil, ceea ce complică alegerea terapeutică raţională şi activităţile de reabilitare. Reieșind din cele relatate scopul studiului a fost studierea caracteristicii clinico-radiologice şi aprecierea valorii diagnostice a ultrasonografiei osteoartrozei la femei. Au fost examinați 30 de pacienți cu vârsta medie la momentul cercetării 65,05±0,3ani, intervalul de vârstă cuprins între 38 şi 84 ani. În rezultatul studiului s-a depistat vârsta medie la debutul OA a fost de circa 53,3±0,3ani, mai frecvent boala a survenit la vârsta de peste 56 ani - 11 paciente (36,6%). Cei mai frecvenți indicatori ultrasonografici la pacientele examinate au fost îngustarea spaţiilor articulare – 30 paciente (100%), prezenţa osteofitelor – 30 paciente (100%). La suprapunerea datelor ultrasonografice cu cele radiologice s-a constatat următoarea corelație: pacientele ce au prezentat stadiu radiologic I au avut 5 caracteristici USG, în stadiu radiologic II – 9 caracterisitici, iar în stadiu radiologic III au fost 8 caracteristici.

Osteoarthritis is defined as a big public health problem related to its spread in the population, economic losses, including both direct medical costs and those indirect. Early diagnosis of the knee joint lesions, currently, in many cases is difficult, which complicates the rational therapeutic choice and rehabilitation activities. Based on the reported, the purpose of the study was to evaluate the clinical and radiological characteristic and the diagnostic value of ultrasound assessment of osteoarthritis in women. Were examined 30 patients with a mean age 65.05 ± 0.3 years, at the moment of the research, age range between 38 and 84 years. As a result of this study it was found that the average age at the onset of OA was about 53.3 ± 0.3 years, disease occurred more frequently in older than 56 years - 11 patients (36.6%). The most frequent ultrasonographic indicators in patients examined were joint space narrowing - 30 patients (100%), presence of bone spur - 30 patients (100%). Ultrasound data overlapping with the radiological correlation was found following: patients who had radiological stage I have had 5 ultrasound features, radiological stage II - 9 features, and radiological stage III were 8 characteristics.