Фортепианные произведения композиторов Республики Молдова в концертном репертуаре ведущих педагогов-пианистов кафедры фортепиано Академии Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
734 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-09 22:25
SM ISO690:2012
САВИНА, Ирина. Фортепианные произведения композиторов Республики Молдова в концертном репертуаре ведущих педагогов-пианистов кафедры фортепиано Академии Музыки, Театра и Изобразительных Искусств . In: Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice. 2012, nr. 4(17), pp. 153-158. ISSN 1857-2251.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Numărul 4(17) / 2012 / ISSN 1857-2251

Фортепианные произведения композиторов Республики Молдова в концертном репертуаре ведущих педагогов-пианистов кафедры фортепиано Академии Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

Pag. 153-158

Савина Ирина
 
Академия Музыки, Театра и Изящных Искусств
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Статья посвящена анализу концертной деятельности пианистов кафедры Фортепиано АМТИИ. Внимание автора обращено к фортепианным произведениям композиторов Республики Молдова, которые прочно вошли в репертуар педагогов-пианистов. Oсвещается сольная исполнительская деятельность А. Соковнина, Т. Войцеховской, В. Левинзона, Л. Ваверко, В. Сечкина и других ведущих преподавателей кафедры фортепиано АМТИИ, работавших на протяжении последних 60 лет.

În centrul atenţiei autoarei se află creaţiile pentru pian ale compozitorilor din Republica Moldova care au intrat pe larg in repertoriul pianiştilor-pedagogi din AMTAP. În articol se abordează arta interpretativă a lui A. Socovnin, T. Voiţehovscaia, V. Levinzon, L. Vaverco, V. Secikin şi a altor profesori ai catedrei Pian care au activat pe parcursul ultimelor 60 de ani.

The author focused on the piano works of composers from the Republic of Moldova that have been included in the repertory of teachers-pianists from the Academy of Music, Theatre and Fine Arts. There is an analysis of the interpretative art of such pianists as A. Socovnin, T. Voiţehovscaia, V. Levinzon, L. Vaverco, V. Secikin and other famous teachers who worked at the Piano Department during the last 60 years.

Cuvinte-cheie
преподаватели-пианисты, кафедра фортепиано АМТИИ, исполнительская деятельность, композиторы Республики Молдова.,

фортепианные произведения