Нормативно-правове забезпечення міжнародного співробітництва ОВС у боротьбі з oрганізованою злочинністю
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
356 0
SM ISO690:2012
CUCINSKAIA, O.. Нормативно-правове забезпечення міжнародного співробітництва ОВС у боротьбі з oрганізованою злочинністю . In: Закон и Жизнь . 2012, nr. 4, pp. 24-28. ISSN 1810-3081.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Закон и Жизнь
Numărul 4 / 2012 / ISSN 1810-3081

Нормативно-правове забезпечення міжнародного співробітництва ОВС у боротьбі з oрганізованою злочинністю

Pag. 24-28

Cucinskaia O.
 
Национальная академия внутренних дел Украины
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2013


Rezumat

The article analyzes the legal documents that ensure international cooperation of law enforcement authorities in fighting organized crime.

В статье дается анализ нормативно-правовых документов, обеспечивающих международное сотрудничество органов внутренних дел в борьбе с организованной преступностью.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Smochină, A.I.</dc:creator>
<dc:creator>Conicov, I.</dc:creator>
<dc:date>2015-12-02</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>The right to petition is an indispensable element of the legal status of the man and citizen of&nbsp; any developed democratic state. In this connection, the actuality of the theoretical and analytical study of the right to petition is quite current and indisputably necessary. The right to petition is a constitutional right; therefore it is the subject to constitutional law science, but the research of the mechanism of exercising of the right to petition must be seen from the perspective of the constitutional law science. In our opinion, the right to petition is not only a form of self-defense of the personal rights and interests, but it is in itself an appeal to the state authorities to be protected.</p><p>&nbsp;</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Dreptul de petiționare este un element indispensabil al statutului juridic al omului şi cetățeanului oricărui stat democratic dezvoltat. &Icirc;n această privință, actualitatea studiului teoretic şi analitic al dreptului la petiție este evidentă şi incontestabilă. Dreptul de a adresa petiții este un drept constituțional; Prin urmare, acesta este supus ştiinței dreptului constituțional, dar cercetarea mecanismului de exercitare a dreptului de petiționare trebuie privită din perspectiva ştiinței dreptului&nbsp; constituțional.</p><p>&nbsp;&Icirc;n opinia noastră, dreptul de petiționare nu este doar o formă de auto-apărare a drepturilor şi intereselor personale, dar este, &icirc;n sine, un apel către autoritățile statului să fie protejate.</p><p>&nbsp;</p></dc:description>
<dc:source>Studii Juridice Universitare 31-32 (3-4) 45-51</dc:source>
<dc:subject>petiţie</dc:subject>
<dc:subject>drept cetăţenesc</dc:subject>
<dc:title><p>Noţiunea şi elementele&nbsp; structurale ale dreptului&nbsp; de petiţionare</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>