Abcese interintestinale în ginecologia septică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
713 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-13 23:56
SM ISO690:2012
PUNGĂ, Iurie; CURCA, Victor; COZAC, Vitalii. Abcese interintestinale în ginecologia septică. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2009, nr. 4(10), pp. 92-97. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(10) / 2009 / ISSN 1857-1719

Abcese interintestinale în ginecologia septică

Pag. 92-97

Pungă Iurie, Curca Victor, Cozac Vitalii
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2013


Rezumat

Inter-intestinal abscesses in septic gynecology The problem of interintestinal abscesses in septic gynecology is determined by the frequency increase of this pathology, variety of predispousing causes and high risk of severe complications. The scientific and practical value is included in some aspects of diagnosis, elaboration of specific techniques and pre-, intra- and posroperative conduct methods.

Actualitatea problemei abceselor interintestinale în ginecologia septică este determinată de creşterea frecvenţei acesteia şi a multitudinii factorilor ce o provoacă. Un interes ştiinţificopractic îl prezintă particularităţile procesului de diagnostic, aprecierea corectă a volumului operator, elaborarea tehnicilor specifice de conduită pre-, intra- şi postoperatorie.