Actualităţi în clasificarea retinopatiei diabetice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
585 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-28 17:58
SM ISO690:2012
CUŞNIR, Valeriu; CUŞNIR, Vitalie. Actualităţi în clasificarea retinopatiei diabetice. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2009, nr. 4(10), pp. 353-356. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(10) / 2009 / ISSN 1857-1719

Actualităţi în clasificarea retinopatiei diabetice

Pag. 353-356

Cuşnir Valeriu, Cuşnir Vitalie
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

In the work “Actualities in Diabetic Retinopathy classification” is presented the modern, international accepted and utilized classification of diabetic retinopathy (DR) that permits the enlargement of scientific activity area, and the interaction between different sciences becomes more effective. In this work physiopathology of DR, criteria of diagnosis of DR and the validated classification of ETDRS with its particularities are presented.

Clasificarea contemporană, internaţional acceptată şi utilizată a retinopatiei diabetice (RD) permite lărgirea ariei de activitate ştiinţifică, iar conlucrarea între diferite discipline devine mai productivă. În acest studiu sunt prezentate fiziopatologia RD, criteriile de diagnostic ale RD şi clasificarea validată la ziua de azi ETDRS cu particularităţile acesteia.