Managementul diagnostic şi medico-chirurgical al hypospadiei la copil
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
606 5
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-05 22:28
SM ISO690:2012
CURAJOS, Boris; CELAC, Victoria; BERNIC, Jana; DZERO, Vera; CURAJOS, Anatol; ROLLER, Victor; ZAHARIA, Ion; GHEŢEUL, Eugen; SEU, Larisa; MALANCO, Serghei; REVENCO, Adelina; BUDEANU, C.; RADUCAN, Mariana. Managementul diagnostic şi medico-chirurgical al hypospadiei la copil. In: Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM) . 2013, nr. XVIII, pp. 38-41. ISSN 1857-0631.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Numărul XVIII / 2013 / ISSN 1857-0631

Managementul diagnostic şi medico-chirurgical al hypospadiei la copil

Pag. 38-41

Curajos Boris, Celac Victoria, Bernic Jana, Dzero Vera, Curajos Anatol, Roller Victor, Zaharia Ion, Gheţeul Eugen, Seu Larisa, Malanco Serghei, Revenco Adelina, Budeanu C., Raducan Mariana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

The authors present the results of complex study and treatment of 652 of children with congenital malformations of reno-urinary system admitted in the National Scientific and Practical Center of Pediatric Surgery „Natalia Gheorghiu” in the 2009-2012 period of time. The optimization of the diagnostic complex and surgical treatment allowed improving the long-term results in this category of patients.

В данной работе представлены результаты комплексного обследования и лечения 652 детей с гипоспадией, поступивших в Национальный Научно-практический Центр Детской Хирургии „Natalia Gheorghiu” на период 2009-2012гг. Оптимизация диагностического обследования и хирургического лечения позволит улучшить отдаленные результаты у этой категории пациентов.