Audiometria obiectivă în diagnosticul precoce al surdităţii la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
495 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-03 14:03
SM ISO690:2012
CHIABURU, Anghelina. Audiometria obiectivă în diagnosticul precoce al surdităţii la copii . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 4(13), pp. 306-309. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Audiometria obiectivă în diagnosticul precoce al surdităţii la copii

Pag. 306-309

Chiaburu Anghelina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2013


Rezumat

Objective audiometry for early diagnosis of hearing loss in children The early and precise diagnosis of hearing impairment is undoubtedly very important for the successful rehabilitation of children with this pathology, and their further integration into the society. We analyzed and revealed the particularities of the auditory evoked potentials of the brain stem (BERA) and otoacoustic emissions (OAE) in children with hearing loss and other different associated pathologies. Our data includes the results of examination of 110 children with hearing l oss, and of 110 healthy children. We confirm the practical usefulness of OAE and BERA examination in early diagnosis of hearing impairment in children.

Depistarea precoce şi diagnosticul exact al surdităţii la copii sunt indispensabile în reuşita reabilitării acestora şi pentru integrarea ulterioară în societate. Au fost analizate şi elucidate particularităţile potenţialelor evocate auditiv ale trunchiului cerebral şi a otoemisiilor acustice la copiii cu surditate şi diferite patologii asociate. Au fost analizate rezultate a 110 copii cu surditate şi a 30 copii sănătoşi. S-a confirmat utilitatea practică şi valoarea diagnostică a otoemisiilor acustice şi a potenţialelor evovate auditiv în diagnosticul precoce al surdităţii la copii.