Gravura japoneză din secolele XVIII-XIX în colecţia Muzeului Naţional de Artă al Moldovei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
225 3
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-14 22:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
069.5:76(520)”XVIII-XIX”(478) (1)
Muzee. Expoziții permanente (508)
Arte grafice. Grafică (132)
SM ISO690:2012
STĂVILĂ, Tudor. Gravura japoneză din secolele XVIII-XIX în colecţia Muzeului Naţional de Artă al Moldovei. In: Arta , 2023, vol. 32, nr. 1(AV), pp. 13-19. ISSN 2345-1181. DOI: https://doi.org/10.52603/arta.2023.32-1.02
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Volumul 32, Numărul 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Gravura japoneză din secolele XVIII-XIX în colecţia Muzeului Naţional de Artă al Moldovei

Japanese engraving from the 18th-19th centuries in the collection of the National Art Museum of Moldova

DOI:https://doi.org/10.52603/arta.2023.32-1.02
CZU: 069.5:76(520)”XVIII-XIX”(478)

Pag. 13-19

Stăvilă Tudor
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
 
Disponibil în IBN: 4 septembrie 2023


Rezumat

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei păstrează în fonduri o colecţie de circa 400 de stampe japoneze, realizate în secolele XVIII-XIX, fiind una dintre cele mai numeroase colecţii din regiunile limitrofe. Aceste stampe au fost achiziţionate de muzeu în anii 1973-1987 de la colecţionari particulari şi din unele magazine de anticariat şi proprietari privaţi din Moscova.Două perioade au marcat evoluţia gravurii hipone- epoca Ukiyo-e şi Meiji care au identificat diferenţa dintre Japonia medievală şi cea modernă. Realizate în tehnica xilogravurii color din epoca Ukiyo-e (Lumea în mişcare), această tehnică a cunoscut apogeul dezvoltării în perioada Edo (anii 1614-1868), influenţând decisiv dezvoltarea picturii şi graficii. Reprezentanţi de vază ai acestei epoci au fost Kitagawa Utamaro, Utagawa Hiroshige, Katsushika Hokusai şi Utagawa Kunisada. În perioada Meiji sau Perioada regatului iluminat (1868-1912) xilogravura niponă reflectă schimbările sociale şi istorice care se produc în Japonia, modificând subiectele şi motivele stampelor, cu scenele adunărilor , bătăliilor sau ale procesiunilor, făcându-şi apariţia dipticuri, tripticuri şi chiar poliptice, care în colecţia muzeului sunt dispersate, cel mai ilustru artist fiind Toyohara Chikanobu (1838-1912). În Occident, gravurile nipone au avut o influenţă majoră asupra tendinţei ulterioare de dezvoltare a picturii europene, fiind urmărită în lucrările lui Claude Monet sau Vincent van Gogh, cuceriţi de fineţea gradaţiei umbră-lumină, transformând arta impresioniştilor şi postimpresioniştilor, dovedind că teme simple, cotidiene ale lumii în schimbare pot fi prezentate într-un mod atractiv.

The National Art Museum of Moldova keeps in its funds a collection of about 400 Japanese stamps, made in the 18th-19th centuries, this being one of the most numerous collections in the neighboring regions. These prints were acquired by the museum in the years 1973-1987 from private collectors and from some antique shops and private owners in Moscow. Two periods marked the evolution of Japanese engraving - the Ukiyo-e and Meiji eras, which identified the difference between medieval and modern Japan. Made in the color woodcut technique of the ukiyo-e (World in Motion) era, this technique saw its peak development in the Edo period (1614-1868), decisively influencing the development of painting and graphics. Famous representatives of this era were Kitagawa Utamaro, Utagawa Hiroshige, Katsushika Hokusai and Utagawa Kunisada. During the Meiji period or the Period of the Enlightened Kingdom (1868-1912), Japanese woodcuts reflect the social and historical modifications that took place in Japan, by changing the subjects and the motifs of the prints with scenes of gatherings, battles or processions, making the appearance of diptychs, triptychs and even polyptychs , which are dispersed in the museum collection, The most illustrious artist was Toyohara Chikanobu (1838-1912). In the West, Japanese engravings had a major influence on the subsequent developmental trend of European painting, being found in the works of Claude Monet or Vincent van Gogh, who were conquered by the fineness of shadow-light gradation. The art of the impressionists and post-impressionists had been transformed and it proved that simple themes from the daily life of the changing world could be presented in an attractive way

Cuvinte-cheie
gravura niponă, epoca ukiyo-e (lumea în mişcare), meiji (perioada regatului iluminat), impresionism, postimpresionism, influențe,

Japanese printmaking, Ukiyo-e (world in motion), Meiji (Enlightened Kingdom period), Impressionism, post-impressionism, influences