Защита прав национальных меньшинтв как механизм сохранения культурного наследия в Республике Молдова
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
257 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-12 10:35
SM ISO690:2012
БОРШЕВСКИЙ, Андрей. Защита прав национальных меньшинтв как механизм сохранения культурного наследия в Республике Молдова . In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 187-191. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

Защита прав национальных меньшинтв как механизм сохранения культурного наследия в Республике Молдова

Pag. 187-191

Боршевский Андрей
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Articolul este consacrat problemei drepturilor minorităţilor naţionale. Republica Moldova şi-a asumat o serie de obligaţii pe plan internaţional în sfera respectării drepturilor omului şi, implicit, a drepturilor minorităţilor naţionale şi religioase, drepturi pe care trebuie să le garanteze şi să le respecte. În conformitate cu standardele internaţionale, problemele legate de respectarea dreptului la identitate naţională şi conservarea ei, a drepturilor colective şi individuale ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale se abordează şi se rezolvă prin dialog, raţiune, compromis, tact şi bunăvoinţă.

В статье анализируется национальное законодательство Республики Молдова в области защиты прав национальных меньшинств, которые, в соответствии с международными стандартами, имеют право на национальную, языковую, культурную и религиозную идентичность, на ее сохранение и развитие. В статье также рассматривается особый правовой статус Гагаузии и деятельность неправительственных организаций в сфере защиты прав национальных меньшинств.

This article contains the description of the Moldavian legislation protecting the rights of ethnic minorities. According to international standards, ethnic minorities have rights to: ethnic, linguistic, cultural and religious identity for its preservation and development. The article describes a special legal status of Gagauzia as well as activities of NGOs in the area of protection of ethnic minorities.

Cuvinte-cheie
национальное законодательство Республики Молдова, защитa прав национальных меньшинств, правовой статус Гагаузии