Compozitorul și dirijorul Ionel Perlea: creionări la portretul de creație
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
103 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-14 19:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78.071.1/.2 (8)
Muzică (1716)
SM ISO690:2012
GUŢANU, Stela. Compozitorul și dirijorul Ionel Perlea: creionări la portretul de creație. In: Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică), Ed. Ediția a V-a, 24 septembrie 2019, Chişinău. Chişinău: Tipografia „VALINEX SRL”, 2019, Ediția a V-a, p. 102. ISBN 978-9975-68-377-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a, 2019
Conferința "Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)"
Ediția a V-a, Chişinău, Moldova, 24 septembrie 2019

Compozitorul și dirijorul Ionel Perlea: creionări la portretul de creație

CZU: 78.071.1/.2

Pag. 102-102

Guţanu Stela
 
Universitatea Athenaeum, Bucureşti
 
Disponibil în IBN: 9 martie 2023


Rezumat

Articolul este dedicat compozitorului și dirijorului Ionel Perlea – personalitate marcantă a culturii muzicale românești. Muzicianul face parte din tagma oamenilor luptători pentru puritatea umană, al adepților muncii susținute prin talent, la care ajung numai cei ce slujesc arta muzicii, și nu cei ce se slujesc de ea. Sunt evocate numeroase mărturii despre personalitatea acestuia, printre care și cele semnate de distinsul critic de artă Cella Delavrancea, care remarca căldura cu care era primit de fiecare dată când se afla la pupitrul dirijoral, atmosfera de bucurie ce domnea în sălile de concert, emanată de însuși șeful de orchestră. Articolul vizează și aspecte ale creației componistice a lui Ionel Perlea, marcată de expresivitate și sensibilitate.

Cuvinte-cheie
Ionel Perlea, creaţie componistică, dirijor, orchestra simfonică