Этнокультурный колорит американского юга в художественном мире У. Фолкнера
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1654 10
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-13 22:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.111(73).09 (17)
Literatură engleză (125)
SM ISO690:2012
ДВОРНИНА, Ирина. Этнокультурный колорит американского юга в художественном мире У. Фолкнера. In: Revista de Etnologie şi Culturologie, 2007, nr. 2, pp. 211-214. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152

Этнокультурный колорит американского юга в художественном мире У. Фолкнера
CZU: 821.111(73).09

Pag. 211-214

Дворнина Ирина
 
 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

In prima jumătate a secolului al XX-lea W. Faulkner a creat universul său mic. In articol, prin universum se subînţelege o perspectivă a exprimării caracterului naţional pe fundalul motivelor general-umane.

В первой половине ХХ в. У. Фолкнер создал свой маленький универсум – Йокнапатофу. В статье производится попытка осмыслить этот мир сквозь призму национального характера героев на фоне общечеловеческих мотивов.

W. Faulkner gave birth to his small universum – Yoknapatawpha in the first part of the XX-th century. In the article his world is regarded as a method of national character’s expression on universal motives background.

Cuvinte-cheie
этнокультурный колорит, «coleur locale», идиллический хронотоп, общечеловеческие мотивы, национальный характер

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Dvornina, I.</dc:creator>
<dc:date>2007-04-03</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>In prima jumătate a secolului al XX-lea W. Faulkner a creat universul său mic. In articol, prin universum se subînţelege o perspectivă a exprimării caracterului naţional pe fundalul motivelor general-umane.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'>В первой половине ХХ в. У. Фолкнер создал свой маленький универсум – Йокнапатофу. В статье производится попытка осмыслить этот мир сквозь призму национального характера героев на фоне общечеловеческих мотивов.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>W. Faulkner gave birth to his small universum – Yoknapatawpha in the first part of the XX-th century. In the article his world is regarded as a method of national character’s expression on universal motives background.</dc:description>
<dc:source>Revista de Etnologie şi Culturologie  (2) 211-214</dc:source>
<dc:subject>этнокультурный колорит</dc:subject>
<dc:subject>«coleur locale»</dc:subject>
<dc:subject>идиллический хронотоп</dc:subject>
<dc:subject>общечеловеческие мотивы</dc:subject>
<dc:subject>национальный характер</dc:subject>
<dc:title>Этнокультурный колорит американского юга в художественном мире У. Фолкнера</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>