Modern visions of the cuneiform defect. Direct aesthetic restoration
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
174 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-24 22:49
SM ISO690:2012
CEAGLEI, Tatiana. Modern visions of the cuneiform defect. Direct aesthetic restoration. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, 2022, nr. 3 An.1(29), p. 523. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467

Modern visions of the cuneiform defect. Direct aesthetic restoration

Viziuni moderne asupra defectului cuneiform. Restaurarea estetică directă


Pag. 523-523

Ceaglei Tatiana
 
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
 
Disponibil în IBN: 19 decembrie 2022


Rezumat

Background. The cuneiform defect is a non-carious polyethiological affection, which appears after the eruption, which is manifested by damage to the hard dental tissues. At present there are no unanimous opinions regarding its etiopathogenesis. Clinical studies show that a major role is played by occlusal overload and bruxism. Objective of the study. Evaluation of the etiological aspects of the cuneiform defect, realization of the complex treatment. Material and Methods. 15 patients were examined, 9 women, 6 men aged 25-65 years. These patients were examined clinically by inspection, probing, thermometry and coloration, and paraclinically by occlusography, photostatic and radiological examination. Results. It was shown that 33.3% of men had bruxism, while in women it was detected in 22.2% of cases, 83.3% of men, and 66.6% of women with cuneiform defects had occlusal overload. Conclusion. The cuneiform defect may be present in patients with static and dynamic occlusal overloads, as well as in patients with bruxism. The treatment tactic was complex with occlusal rebalancing and direct restoration.

Introducere. Defectul cuneiform reprezintă o afecțiune necarioasă polietiologică, apărută după erupție, care se manifestă prin lezarea a țesuturilor dentare dure. La momentul actual nu există opinii unanime în ceea ce privește etiopatogenia lui. Studiile clinice arată că un rol mare revine suprasolicitărilor ocluzive și bruxismului. Scopul lucrării. Evaluarea aspectelor etiologice a defectului cuneiform, realizarea tratamentului complex. Material și Metode. Au fost examinați 15 pacienți 9 femei, 6 bărbați cu vârsta cuprinsă între 25-65 ani. Acești pacienți au fost examinați clinic prin inspecție, sondare, termometrie și colorare, iar paraclinic prin ocluzografie, examen fotostatic și radiologic. Rezultate. A fost demonstrat că 33,3% din bărbați aveau bruxism, pe când la femei a fost depistat în 22,2% din cazuri, 83,3% din bărbați și 66,6% din femei cu defecte cuneiforme aveau suprasolicitări ocluzale. Concluzii. Defectul cuneiform poate fi prezent la pacienți cu suprasolicitări ocluzive în statică și dinamică, cât și la pacienți cu bruxism. Tactica de tratament a fost una complexă prin reechilibrare ocluzală și restaurare directă.

Cuvinte-cheie
Cuneiform defect, etiology, occlusal overload, bruxism, treatment,

Defectul cuneiform, etiologie, suprasolicitări ocluzale, bruxism, Tratament

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Ceaglei, T.</dc:creator>
<dc:date>2022-10-21</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>Background. The cuneiform defect is a non-carious polyethiological affection, which appears after the eruption, which is manifested by damage to the hard dental tissues. At present there are no unanimous opinions regarding its etiopathogenesis. Clinical studies show that a major role is played by occlusal overload and bruxism. Objective of the study. Evaluation of the etiological aspects of the cuneiform defect, realization of the complex treatment. Material and Methods. 15 patients were examined, 9 women, 6 men aged 25-65 years. These patients were examined clinically by inspection, probing, thermometry and coloration, and paraclinically by occlusography, photostatic and radiological examination. Results. It was shown that 33.3% of men had bruxism, while in women it was detected in 22.2% of cases, 83.3% of men, and 66.6% of women with cuneiform defects had occlusal overload. Conclusion. The cuneiform defect may be present in patients with static and dynamic occlusal overloads, as well as in patients with bruxism. The treatment tactic was complex with occlusal rebalancing and direct restoration.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Introducere. Defectul cuneiform reprezintă o afecțiune necarioasă polietiologică, apărută după erupție, care se manifestă prin lezarea a țesuturilor dentare dure. La momentul actual nu există opinii unanime &icirc;n ceea ce privește etiopatogenia lui. Studiile clinice arată că un rol mare revine suprasolicitărilor ocluzive și bruxismului. Scopul lucrării. Evaluarea aspectelor etiologice a defectului cuneiform, realizarea tratamentului complex. Material și Metode. Au fost examinați 15 pacienți 9 femei, 6 bărbați cu v&acirc;rsta cuprinsă &icirc;ntre 25-65 ani. Acești pacienți au fost examinați clinic prin inspecție, sondare, termometrie și colorare, iar paraclinic prin ocluzografie, examen fotostatic și radiologic. Rezultate. A fost demonstrat că 33,3% din bărbați aveau bruxism, pe c&acirc;nd la femei a fost depistat &icirc;n 22,2% din cazuri, 83,3% din bărbați și 66,6% din femei cu defecte cuneiforme aveau suprasolicitări ocluzale. Concluzii. Defectul cuneiform poate fi prezent la pacienți cu suprasolicitări ocluzive &icirc;n statică și dinamică, c&acirc;t și la pacienți cu bruxism. Tactica de tratament a fost una complexă prin reechilibrare ocluzală și restaurare directă.</p></dc:description>
<dc:source>Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova 29 (3 An.1) 523-523</dc:source>
<dc:subject>Cuneiform defect</dc:subject>
<dc:subject>etiology</dc:subject>
<dc:subject>occlusal overload</dc:subject>
<dc:subject>bruxism</dc:subject>
<dc:subject>treatment</dc:subject>
<dc:subject>Defectul cuneiform</dc:subject>
<dc:subject>etiologie</dc:subject>
<dc:subject>suprasolicitări
ocluzale</dc:subject>
<dc:subject>bruxism</dc:subject>
<dc:subject>Tratament</dc:subject>
<dc:title>Modern visions of the cuneiform defect. Direct aesthetic restoration</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>