Dereglarea reactivităţiii munologice la nou-născuţii cu malformaţiic ongenitale de dezvoltare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
462 0
SM ISO690:2012
BOIAN, Gavril; VAHRAMEEV, Andrei; BACALÎM, Maxim; DANILOV, Tatiana; RUSU, Violeta. Dereglarea reactivităţiii munologice la nou-născuţii cu malformaţiic ongenitale de dezvoltare . In: Buletin de Perinatologie. 2008, nr. 3(39), pp. 35-41. ISSN 1810-5289.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin de Perinatologie
Numărul 3(39) / 2008 / ISSN 1810-5289

Dereglarea reactivităţiii munologice la nou-născuţii cu malformaţiic ongenitale de dezvoltare

Pag. 35-41

Boian Gavril, Vahrameev Andrei, Bacalîm Maxim, Danilov Tatiana, Rusu Violeta
 
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

Представлен опыт обследования больных с болевым синдромом поясничного отдела, причиной возникновения которых являются диспластические процессы пояснично-крестцовой области. Использованы методы рентгенографии и компьютерной томографии. Полученные данные позволяют уточнить этиопатогенез заболевания и оределить тактику лечения этого контингента пациентов.

The experience of determining the standard imagistic aspects and CT in dysplastic disorders of the vertebra segment elements is presented as one of the frequent causes of the algic lombary syndrome in infants and teenagers. Data obtained allowed the performance of the appreciation of ethiopathogenesis of the diagnostics and changes in the strategy of the medical-surgical treatment of these pacients.